"Vi har fått uppgifter om att flickan är könsstympad, bortgift mot sin vilja, misshandlad och dödshotad av sin far och därför flytt till Sverige", står det i anmälan. Foto: Logan Bannatyne/Adobe Stock

Socialen missade larm: Flicka spårlöst försvunnen

"Utredningen får visa om vi kunde ha gjort något annorlunda"

VELLINGE.

Enligt anmälan fanns det uppgifter om att att flickan hade blivit könsstympad och bortgift mot sin vilja. Men på grund av stressade handläggare, bristande rutiner och kunskap uppmärksammades inte flickans situation. Nu är hon rapportertad som avviken och händelsen har Lex Sarah-anmälts till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fick in anmälan om missförhållande den 21 mars. Flickan hade avvikit dagen innan.

I anmälan står det att det har funnits brister i risk- eller skyddsbedömningarna för flickan.

"Vi har fått uppgifter om att flickan är könsstympad, bortgift mot sin vilja, misshandlad och dödshotad av sin far och därför flytt till Sverige."

Enligt anmälan framgår det inte av journalen om enskilt samtal hållits med flickan. Det finns inget dokumenterat om det har förts samtal kring tvångsgiftet, risker i kontakter med familjen, ingen läkarundersökning har skett på grund av av könsstympningen, heller inga samtal med flickan om könsstympningen och eventuella besvär av den. Det ska inte heller ha funnits någon vårdplan.

– När vi får in en anmälan så utreder vi händelsen. Utredningen får visa om vi kunde ha gjort något annorlunda, säger Roger Eriksson, chef för individ- och familjeomsorgen i Vellinge kommun.

Enligt anmälan kan flickans avvikelse ha berott på bland annat på stressade handläggare och bristande kunskaper. Är det något ni har diskuterat inom förvaltningen?

– Vi har utbildningsinsatser fortlöpande, men om vi har missat något så tittar vi naturligtvis på det, säger Roger Eriksson.

Enligt anmälan var flickan ihopkopplad med en kvinna från samma land och område men ingen riskbedömning hade gjorts. Det ska ha framkommit att flickan haft långa och flera telefonsamtal på nätterna men inget finns journalfört och ingen har följt upp det. Det ska också finnas uppgifter på att flickan inte har använt sin slöja när hon var i familjehemmet, men dagen hon försvann tog hon slöjan med sig.

Flickans gode man har polisanmält flickan som avviken.

– Det finns inga uppgifter på var flickan kan vara nu, säger Roger Eriksson.

Socialförvaltningens utredning beräknas vara klar om en vecka.

Publicerad 25 April 2019 00:00