I nuläget handlar det om cirka 4 000 tabletter som den anställda misstänks ha stulit. (Genrebild).

I nuläget handlar det om cirka 4 000 tabletter som den anställda misstänks ha stulit. (Genrebild). Foto: Adobe Stock

Misstänkt hemtjänstanställd tidigare dömd för läkemedelsstöld: "Måste kunna ha tillit"

Kommunen kände till den anställdes bakgrund

KÄVLINGE.

Den medarbetare inom hemtjänsten som misstänks ha stulit stora mängder läkemedel från patienter är tidigare dömd för samma sak – något som Kävlinge kommun kände till.
– Vi gjorde insatser och valde sedan att lita på personen. Man måste kunna ha tillit, säger Ann-Louise Christensen, sektorschef på omsorgsförvaltningen,

Av
John Nordh

Det var i början av månaden som det uppdagades att en anställd inom hemtjänsten i Kävlinge kommun misstänks ha stulit stora mängder läkemedel från patienter och ur kommunens läkemedelsförråd. Stölderna ska ha pågått under minst ett halvårs tid och omfattningen av dem växer i takt med kommunens utredning.

"Den ena patienten fick inte sitt smärtstillande läkemedel under en lång tid och den andra fick inte sin ordinerade medicin mot epileptiska anfall"

Det har nu framkommit att medarbetaren, som har fått lämna sin tjänst, tidigare är dömd för stöld av just läkemedel. Detta innan hen började sin tjänst på Kävlinge kommun.

Enligt Ann-Louise Christensen, sektorschef på omsorgsförvaltningen, framkom det redan ett år efter att anställningen hade påbörjats. Hon tog då upp det med den anställda och de kom överens om att utföra spontana drogtester under två års tid. Alla prover var rena.

– Personen var jätteledsen och sade att hen hade gått vidare i livet. Vi gjorde insatser och valde sedan att lita på personen. Man måste kunna ha tillit. Men tyvärr så gick det åt fel håll, säger Ann-Louise Christensen och berättar att man nu ska bli ännu mer noga i framtida rekryteringsprocesser.

– Vi kollar alltid med IVO (Inspektionen för vård och omsorg reds.anm) när vi rekryterar legitimerad personal. Nu diskuterar vi om vi också ska undersöka så att det inte pågår en utredning mot en person.

De stölder som nu utreds omfattar närmare 4 000 tabletter. Ann-Louise Christensen befarar att omfattningen kommer att växa i takt med att kommunens kartläggning av händelserna fortsätter.

Det samma gäller för antalet patienter som har blivit utsatta. Kävlinge kommun gick först ut med att två stycken patienter hade identifierats.

– Statusen nu är att det handlar om fyra patienter men det kan vara fler. Vi håller fortfarande på med kartläggningen och det kommer ta tid. Personen har utfört stölderna på ett väldigt skickligt sätt, säger Ann-Louise Christensen.

Har patienterna utsatts för någon fysisk skada som en följd av stölderna?

– När vi utreder en vårdskada görs en bedömning om det ska gå vidare som en lex Maria-utredning och två fall har hittills gjort det. Den ena patienten fick inte sitt smärtstillande läkemedel under en lång tid och den andra fick inte sin ordinerade medicin mot epileptiska anfall.

När Kävlinge kommun är klar med kartläggningen av hur många patienter det är som kan ha drabbats, blir nästa steg att se över sina rutiner för hur läkemedel hanteras.

– Vi har haft rutiner för detta men personen har ändå lyckats lura systemet. Vi måste utreda hur detta har kunnat hända. Det är jättetråkigt alltihop och att tredje man blir drabbad är högst allvarligt, säger Ann-Louise Christensen.

Publicerad 21 April 2019 00:00