Foto: Tomislav Stjepic

Bybor ska informeras om nytt flyktingförvar i Skåne

Om två veckor öppnar nya anläggningen

LJUNGBYHED.

Snart öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed park. Den 24 april bjuds allmänheten till information om den nya anläggningen.

De som främst kommer att sitter i förvaret är personer som har fått besked om att de inte längre får vara kvar i landet och väntar på utvisning. Här ska de hållas i förvar då det kan finnas anledning att tro att de på grund av sin situation kan komma att gå under jorden och gömma sig för myndigheterna, för att på så vis olovligen kunna hålla sig kvar i landet.

– Vi tillhandahåller 44 platser och vi tror att dessa kommer att fyllas ganska fort, säger Anna Nilsson som är sektionschef för förvaren i såväl Åstorp som det nya i Ljungbyhed.

– Vi har rekryterat ett 60-tal medarbetare till Ljungbyhed. Det har varit ett stort intresse och en hel del av de nyanställda kommer från närområdet vilket känns roligt, fortsätter hon.

Antalet anställda sett till antalet platser kan låta mycket, men hon förklarar att det krävs bemaning dygnet runt – därav antalet nyanställningar.

Finns det brister i lokalerna så kan de avvika innan uppdraget är verkställt

– Den största personalgruppen är handledare, det är de som kommer att jobba närmast de förvarstagna, menar hon.

Anläggningen som ligger på gamla F5-området skulle egentligen redan ha varit igång, men på grund av gifter i marken som först skulle saneras så blev hela satsningen förskjuten.

Men den 29 april öppnas det upp, och för att allmänheten ska få vetskap om verksamheten så kommer Migrationsverket att bjuda in till en infoträff den 24 april mellan klockan 17 och 18 i området. Exakt plats är ännu inte bestämt men besked kommer via flyers som ska sättas upp på allmänna platser inom kort.

Myndighetens förvar har de senaste åren drabbats av en del rymningar. Därför har man den senaste tiden anpassat de fysiska lokalerna så att de ska stå bättre rustade för eventuella rymningsförsök. Så också i Ljungbyhed.

– För att vi ska kunna leverera uppdraget behöver vi bygga säkrare. Finns det brister i lokalerna så kan de avvika innan uppdraget är verkställt, berättar sektionschefen som även berättar om att ökade utbildningsinsatser och uppföljningar ledde till färre rymningar ifjol.

På anläggningen kommer de i förvar att få tillgång till vissa former av aktiviteter, såsom motion, vissa utbildnings- och musikinslag. Enkelt men uppskattat, tror hon.

– Vi låser inte in dem på rummen, utan så gott som det är möjligt kommer de få möjlighet att röra sig fritt inne på avdelningen, säger Anna Nilsson.

Publicerad 20 April 2019 00:00