Simrishamns arbete visar resultat, för andra året i rad har man lägst sjukfrånvaro i landet.

Simrishamns arbete visar resultat, för andra året i rad har man lägst sjukfrånvaro i landet. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Skånsk kommun har lägst sjukfrånvaro i landet – andra året i rad

Personalchef: "Oerhört glädjande"

SIMRISHAMN.

Medarbetare i kommunen har lägst sjukfrånvaro i landet. Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting gjort.

Av
André Kvist

Sammanställningen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommuners, och landstingens, årsredovisningar. Simrishamns kommun har 4 procent frånvarotid på grund av sjukdom.

Med det har kommunen lägst sjukfrånvaro i landet för andra året i rad.

– Det är självfallet oerhört glädjande siffror för vår kommun, att vår sjukfrånvaro är fortsatt låg. När våra låga siffror redovisades i fjol påminde jag om att vi inte har någon ”dunderhonung” som ligger bakom dem. Att öka frisknärvaron är ingen ”quick fix”, det är hårt, långsiktigt och konsekvent arbete som ligger bakom de låga siffrorna, säger Helena Strandberg, personalchef i Simrishamns kommun, i ett pressutskick.

Inom socialförvaltningen har man satsar på en hälsocoach under året. För vård och omsorg har man arbetet med frågor som berör arbetsmiljön och arbetsrätt. Kommunen har också arbetet på sina rutiner för rehabarbete och satsar mycket på utbildning av chefer.

– All forskning visar att ledarskapet är bland det viktigaste för välmåendet och trivseln på arbetsplatsen. Med särskilt fokus på chef- och ledarkriterier kommer förväntningarna på våra chefer att tydliggöras än mer. Vårt mycket uppskattade mentor-adeptprogram, tillsammans med närliggande kommuner, förfinas löpande.

Personalchefen framhåller att det även är en fråga om kultur. Medarbetare är oerhört lojala och omsättningen av personal minskar år för år, säger Helena Strandberg.

Nu ska Simrishamns kommun fortsätta på detta arbete även framöver.

– För att bibehålla dessa låga siffror behöver arbetet med attraktivitet, flexibilitet och arbetsmiljö i våra verksamheter fortsätta att utvecklas. God samverkan med bland annat fack, företagshälsovård och Försäkringskassan är A och O, liksom god dialog med våra verksamheter, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun.

I genomsnitt sjönk sjukfrånvaron i landet visar SKL:s sammanställning, från 7,0 till 6,9 procent i kommunerna och 6,0 till 5,9 procent i regionerna mellan 2017 och 2018.

Sjukfrånvaro i Ystad kommun låg på 5,8 procent. Motsvarande siffra för Tomelilla är 5,1 procent och slutligen Sjöbo hade 6,1 procents sjukfrånvaro.

Publicerad 13 March 2019 14:04