Denna elsparkcykeln är felaktigt parkerad.

Denna elsparkcykeln är felaktigt parkerad. Foto: Åse-Marie Nilsson

Hundratal felparkerade elsparkcyklar har forslats bort

Uthyrningsföretagen får lösa ut dem

MALMÖ.

Under de senaste 14 dagarna har 110 felaktigt parkerade elsparkcyklar forslats bort och uthyrningsföretagen har fått lösa ut dem. Invasionen av elsparkcyklar i Malmö har lett till att stadens politiker beslutade att öka kontrollen av dem. Ett led i detta är att parkeringsvakter ska ha ett större fokus på dem.

För att få bukt med de problem som uppstått med felparkerade elsparkcyklar och andra lagöverträdelser i samband med dem, som att åka två på ett fordon, beslutade tekniska nämnden att skärpa kontrollen av stadens elsparkcyklar och involvera både parkeringsvakter och polisen. Något som Lokaltidningen tidigare har skrivit om. Detta har lett till att 110 felparkerade elsparkcyklar, främst i centrala Malmö, forslats bort de senaste 14 dagarna. Det rör sig om fordon från de båda uthyrningsföretag som finns i Malmö.

– Vi har forslat bort elsparkcykar som stått till fara och hinder, till exempel om de blockerar en gångbana eller in- och utgång, säger Eva Svenning, verksamhetsansvarig för parkeringsfrågor i Malmö.

De felparkerade fordonen har forslats till Malmö stads uppställningsplats på Jägerso, där de får kvitteras ut mot en avgift på 350 kronor styck.

– Uthyrningsföretagen har blivit bättre på att ställa ut sina elsparkcyklar i staden, men de måste informera de som hyr att man måste parkera på ett bra sätt, säger Eva Svenning.

Publicerad 05 March 2019 00:00