Supervisor showing something to colleague at construction site on sunny day

Supervisor showing something to colleague at construction site on sunny day Foto: Adobe Stock

Kraftig ökning av gästarbetare i Sverige

Polen skickar flest

SVERIGE. Förra året ökade andelen gästarbetare i Sverige med 50 procent. Förklaringen tros vara att det byggs mer än på länge i landet. Flest tillfälliga arbetstagare hämtas från Polen.

I fjor registrerades totalt 106 799 gästarbetare i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Att jämföra med 72 552 året innan.

– Sex av tio utstationerade jobbar i byggsektorn och förklaringen till ökningen är troligen den starka byggkonjunkturen, säger Arne Alfredsson, t.f. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Drygt 43 procent av gästarbetarna, eller 46 396 personer, kom från Polen.

Sedan 2013 måste företag anmäla gästarbetare som har sin anställning i andra länder men tillfälligt arbetar i Sverige. Syftet med utstationeringsregistret är att skapa arbete på lika villkor.

– Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, säger Arne Alfredsson.

Länder som flest utstationerade arbetstagare kom från under 2018:

Polen: 46 396

Litauen: 7 387

Lettland: 7 319

Indien: 7 318

Tjeckien: 6 506

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad 25 February 2019 00:00