Narkotikahundar kan snart söka igenom skolorna i Lomma.

Narkotikahundar kan snart söka igenom skolorna i Lomma. Foto: Kriminalvården

Ytterligare en kommun inför narkotikasökhundar på skolorna

Polisen: "Var inte rädd för att be om hjälp"

LOMMA.

Polisen har nyligen infört ett nytt grepp mot knarket på skolorna i Malmö. Nu vill även skolorna i Lomma att narkotikahundar söker igenom lokalerna.

Av
Lena Karlsson

– Initiativet kommer från rektorerna på skolorna, och vi har sagt att möjligheten finns såvida de lever upp till vissa kriterier, säger Lommas kommunpolis Håkan Persson.

Det ska tydligt framkomma i skolans regler att det kan förekomma sökning med narkotikahundar. Föräldrar och elever måste också vara medvetna om att det kan förekomma.

Hur ofta genomsökningen kommer att ske är för tidigt att säga. Det är inte heller klart än när det kan införas.

– Men det kommer inte att ske någon sökning med hundar under skoltid.

"Det kommer inte att ske under skoltid"

Håkan Persson är noga med att säga att sökhundar inte kan användas efter misstanke från skolan.

– Då måste det gå den vanliga vägen med anmälan till polisen.

Så det är mer förebyggande?

– Ja, det skulle man kunna säga.

Vad är orsaken till att frågan kommit upp? Finns det mycket droger på skolorna nu?

– Det går i vågor. Olika former av cannabis har förekommit ett tag, och förra året fick vi signaler om att det förekommer tyngre droger som extacy, tramadol och kokain.

Med anledning av det hölls föräldramöten på skolorna för att uppmärksamma föräldrarna på att det kan förekomma.

– Det är ofta en liten klick som använder droger. Men vi är rädda att det kan spridas till fler. För vi vet att om det finns på en fest så är det mer troligt att fler ungdomar testar det.

Vad ska man göra om man misstänker att ens barn använder droger?

– Man ska inte vara rädd för att be om hjälp. Det finns många insatser, och ju tidigare man upptäcker det desto bättre är det. Upptäcker man det sent är det svårare att göra någonting åt det. Det är också viktigt att prata med sina barn. Även de som själva inte använder droger känner ofta till att det förekommer, säger Håkan Persson.

Publicerad 25 January 2019 00:00