Sedan den 15 oktober har polisens amnesti för sprängmedel resulterat i över ett ton inlämnat sprängmedel. Idag den 11 januari avslutas den första amnestin.

Sedan den 15 oktober har polisens amnesti för sprängmedel resulterat i över ett ton inlämnat sprängmedel. Idag den 11 januari avslutas den första amnestin. Foto: Halen/Creative commons

Så mycket sprängmedel har lämnats till polisen

Polisen: "Sådant som inte ska finnas ute i samhället"

SVERIGE. Idag är sista dagen för polisens första amnesti för explosiva varor. Sedan den 15 oktober ifjor har över ett ton sprängmedel hämtats av polisen.

Av
Andreas Holm

– Vi vill alla ha ett tryggare och säkrare samhälle. Amnestin är en väg som vi hoppas ska bidra till att minska förekomsten av till exempel handgranater i kriminella miljöer, sa polisens projektledare, kommissarie Bengt Grönlund i ett pressmeddalnde när amnestin startade förra året.

Amnsestin där explosiva varor som exempelvisa handgranater, sprängämnen eller pyrotekniska artiklar har kunnat lämnats in anonymt till polisen sedan i höstas. I lite drygt hälften av de 1700 uppdragen har nationella bombskyddet eller Förvarsmaktens bombröjare kallats in, rapporterat TT.

Totalt handlar det om 1,3 ton sprängmedel och 80 kilo hemmagjort explosivt ämne har hämtats in och omhändertagits. Polisens projektledare är positiv till den allra första amnestin för explosiva varor.

– Även om merparten sannolikt inte kommer från kriminella kretsar är det ändå sådant som inte ska finnas ute i samhället. Den som lämnar in har rätt att vara anonym och därför ska vi inte spåra den som gör det. Det viktiga har varit att få in det. Då är det svårt att säga hur mycket som kommit från kriminella kretsar och inte, säger kommissarie Bengt Grönlund till TT.

Syftet med projektet har varit att minska tillgången på sprängmedel ute i landet, likt syftet med vapenamnestin som utlyses med jämnare mellanrum.

– Det har funnits hos människor som inte haft tillstånd att ha det, och därför ska det inte finnas där ute. Därför är det jättebra att det här har kommit in till oss, säger Bengt Grönlund.

De explosiva varor som omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och förstöras.

Vad är explosiva varor?

Med explosiva varor avses exempelvis handgranater, sprängämnen, tändmedel, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier. Även så kallade bengaler är pyrotekniska artiklar.

Syftet med amnestin är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället, som omfattar brott mot tillståndsplikten och gäller de varor som kräver tillstånd.

Amnestin startade den 15 oktober 2018 och avslutas idag den 11 januari 2019.

Den som uppsåtligen eller av grov aktsamhet bryter mot Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor döms till böter eller fängelse i högst tre år.

Källa: Polisen

Publicerad 11 January 2019 08:26