Klitterna har blivit sönderkörda av stora maskiner.

Klitterna har blivit sönderkörda av stora maskiner. Foto: Ingemar H Johansson

Strandklitter sönderkörda under restaurangbygge

Det finns dock hopp om att kunna bygga upp dem på nytt

KÄMPINGE.

Bygget av den nya strandrestaurangen i Kämpinge är i gång men entreprenörens maskiner har kört sönder delar av de värdefulla klitterna. Boende i området reagerade och nu utreder Länsstyrelsen skadorna på naturreservatet.

Ingemar H Johansson, ordförande i kulturföreningen Calluna i Höllviken och styrelsemedlem i Ljungens villaägareförening, är en av de som har sett förödelsen.

– Ljungens villaägareförening har under sina 90 år på olika sätt försökt bevara klitterna. De har till och med varit inhägnade under flera år. Klitterna utgör inga vanliga sandhögar utan består ju av strandråg och andra växter som under åren acklimatiserat sig här. Det är ingenting man kan återställa. Det finns förbud mot terrängkörning och nu kör man här med stora dumpers som skövlar allt. Man vandaliserar klitterna i området fullständigt, säger han.

Karl-Johan Pålsson, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Skåne och med ansvar för naturreservaten i Vellinge kommun, är informerad om vad som har hänt i Kämpinge.

– Enligt de uppgifter som jag har tagit del av så har det blivit ett missförstånd mellan entreprenören och byggherren. Entreprenören har tagit vägen via Östra Kanalvägen och sedan kört fram och tillbaka på stranden, i naturreservatet. När det har blivit för blött att köra på på stranden har de också kört uppe i klitterna, säger Karl-Johan Pålsson.

Ärendet har nu blivit ett tillsynsärende på länsstyrelsen.

– Det blir en utredning och om det har skett något som strider mot föreskrifterna för naturreservatet så anmäls det till polisen, säger Karl-Johan Pålsson.

Enligt Karl-Johan Pålsson finns det dock goda förutsättningar att kunna återställa klitterna.

– Man får bygga upp med sand och modellera. Strandrågens rötter har ganska lätt att etablera sig, men sand rör sig och det tar tid. Det blir kanske inte riktigt samma sak med modellerade klitter som med naturliga, men det går att återställa mycket.

Publicerad 08 January 2019 11:13