Ammoniak, som används bland annat vid rengöring, är starkt frätande i hög koncentration. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Ammoniak, som används bland annat vid rengöring, är starkt frätande i hög koncentration. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Anställd svårt brännskadad – företag krävs på en miljon kronor

Olyckan anses vara arbetsmiljöbrott

MALMÖ.

En anställd på Sysav fick frätande ammoniak på sig varvid han fick svåra brännskador i ansiktet och svalg. Nu krävs företaget på 450 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott. Dotterbolaget Sysav Industri krävs på lika mycket.

Arbetsplatsolyckan inträffade i mars 2014. På grund av lågt tryck under några månader hade driftpersonalen på Sysavs energiavdelning vid flera tillfällen rengjort ledningssystem och ammoniaklans genom att spola vatten. Detta gjordes också på olycksdagen. En drifttekniker fick först den frätande lösningen över sig via en slang. När han sedan skulle spola ögonen i en sköljkran fick han ytterligare ammoniak i ansiktet och luftvägarna via sköljvattnet, eftersom ammoniaklösningen vid vattenspolningen hade tryckts in i kallvattenssystemet. Driftteknikern fick bränn/frätskador i munnen, näsan, svalget och på struphuvudet som varit livshotande; bränn/frätskador i ansiktet, på bålen och i ögonen samt, då han fallit omkull, en sårskada i bakhuvudet. Skadorna i ögonen har lett till en svårt nedsatt syn.

Åklagaren anser att arbetsgivaren har brustit i sitt skyddsansvar och därför ska böta med 450 000 kronor. Även dotterbolaget åläggs att betala lika mycket i böter.

– Bedömningen är att bägge bolagen brustit i sitt skyddsansvar och att olyckan lika gärna kunde ha drabbat de anställda på dotterbolaget, säger kammaråklagare Lotten Loberg till Nyhetsbyrån Siren.

Hon menar att utredningen har varit omfattande och att den även dragit ut på tiden för att polisens utredare haft andra stora ärenden att hantera.

Publicerad 14 December 2018 10:21