Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt av älg som betat på fruktodlingarna.

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt av älg som betat på fruktodlingarna. Genrebild: Mostphotos

Fruktälskande älgar ska skrämmas bort på udda sätt

Länsstyrelsen ger klartecken för skyddsjakt

HELSINGBORG.

Minst två älgar ska ha uppehållit sig på en äppelodling i Helsingborg under senaste tiden och betat av frukträden. Nu ger Länsstyrelsen klartecken för skyddsjakt. Men först rekommenderas skrämselåtgärder. Bland annat genom att sätta ut spelande radioapparater som får stå på nattetid.

Ramlösa plantskolas äppelodling vid Filborna har under den senaste tiden haft problem med minst två älgar som orsakar problem genom att beta från fruktträden. En anställd ska nyligen ha fotograferat så många som sex älgar vid ett och samma tillfälle. Djuren skrämdes då ut från odlingen där de ska ha trampat ner ett staket.

I slutet av november var Länsstyrelsen på plats hos odlaren och såg över området och inspekterade skadorna.

En del av odlingen med yngre fruktträd i spaljésystem är nästan helt inhängnad med två meter högt viltstaket, endast en kort bit av staketet mot fastigheten är lägre. Älgarna ska vid några tillfällen ha kommit in i odlingen med unga träd genom att ha hoppat över, alternativt trampat ner staketet. Odlaren har försökt minimera risken för skador bland annat genom stängsel och genom att personal skrämmer iväg älgarna.

Nu ger Länsstyrelsen klartecken för skyddsjakt, då skadorna av odlingarna riskerar att bli omfattande och allvarliga samt att djuren får vana att vistas där. Med det ges man tillstånd att fälla en älg, i första hand en kalv, som vistas i äppelodlingarna. Älgen bör i ögonblicket vara tillsammans med andra älgar för ökad skrämseleffekt, enligt Länsstyrelsens tillstånd.

Vidare ger myndigheten på förebyggande åtgärder – utöver redan använda skrämselmetoder. Bland annat uppmanas odlaren att sätta upp fladdrande, blinkande eller skramlande föremål på området. Vidare anser man att det kan vara en idé att sätta ut radioapparater som får stå på nattetid.

Publicerad 11 December 2018 15:01