Vägglöss blir allt vanligare.

Vägglöss blir allt vanligare. Foto: Mostphotos

Vägglöss blir allt vanligare – det här gäller om du drabbas

Många gånger otydligt kring vem som är ansvarig för sanering

SVERIGE.

Förekomsten av vägglöss ökar lavinartat. För den som är boende i flerfamiljshus finns det dessutom en risk att det sprider sig till grannarna. Saknas rätt försäkring kan saneringen bli kostsam.

I takt med att svenskarna reser allt mer blir vägglössen vanligare. På tre års tid har vägglössen ökat med 45 procent i Sverige och en sanering kan kosta upp emot 100 000 kronor om bostadsrättsföreningen inte har rätt försäkring.

– En bostadsrättshavare är skyldig att snarast underrätta styrelsen om det finns ohyra i lägenheten så att det inte sprider sig. Det är föreningen som ansvarar för att sanera och utrota ohyran, och bostadsrättshavaren är då tvungen att lämna tillträde för det. Huvudregeln är att föreningen ska stå kostnaden för åtgärderna, om inte bostadsrättshavaren orsakat ohyran genom oaktsamhet, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB i ett pressmeddelande.

Rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsmedlemmar har om man drabbas av skadedjuren redogörs i bostadsrättslagen. Enligt lagen kan medlemmen som har orsakat ohyran krävas på ekonomisk erästtning av föreningen. Detta om vägglössen är en följd av att bostadsrättsinnehavaren har misskött sitt boende eller att ohyran har uppkommit i samband med andrahandsuthyrning.

– Boende i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten. Medlemmen har endast rätt till nedsättning av sin månadsavgift om föreningen varit försumlig. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål kan medföra ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Ignoreras detta riskeras en uppsägning, något som föreningen måste agera på inom tre månader, säger Stefan Lindberg.

Tips kring vägglöss och andra skadedjur

- Om du har varit ute och rest bör du tvätta dina kläder direkt när du kommer hem. Förvara aldrig resväskor öppna på hotellrum.

- Ta reda på om din bostadsrättsförening har en tillvalsförsäkring för ohyra.

- Om du drabbas av vägglöss eller annan ohyra, ta omgående kontakt med styrelsen.

- Om du drabbats av vägglöss eller annan ohyra och det orsakat en spridning i huset, kan bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp bostadsrättshavaren om du inte meddelat styrelsen inom skälig tid. Detta gäller även om ohyran har uppkommit till följd av du misskött hushållet.

- Bostadsrättshavaren kan få ekonomisk kompensation för till exempel kemtvätt av sängkläder eller möbler som har angripits när det är föreningen som varit oaktsam eller om ohyran spridit sig från grannen.

- Om bostadsrättsföreningen har orsakat ohyran kan dessutom ersättning för hotell eller annat boende krävas.

Källa: SCB

Publicerad 09 December 2018 07:00