Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Ritzau Scanpix/Vadim Ghirda/Skärmdump

Stämmer skola för diskriminering – första fallet som prövas av domstol

"Måste börja ta de här frågorna på större allvar"

MALMÖ. Malmö stad stäms för att stödet till en funktionshindrad elev drog ut på tiden. Målet är unikt.
– Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol, säger Karin Henrikz vid Malmö mot diskriminering i ett pressmeddelande.

Eleven fick diagnosen neurofibromatos 2014. Under höstterminen 2015 blev det tydligt att eleven hamnat efter i skolan. Mamman ansåg att ledningen inte gjorde något för att hjälpa hennes barn och valde därför att göra en anmälan till Skolinspektionen.

Av skriftväxlingen mellan skolan och tillsynsmyndigheten framgår att elevens funktionshinder blev känt redan i augusti 2014 och att behovet av särskilt stöd uppmärksammades hösten 2015.

Det skulle dock dröja till mars 2016 innan ett åtgärdsprogram upprättades. I maj samma år riktade Skolinspektionen kritik mot huvudmannen Malmö stad för att skolan inte följt det lagstadgade kravet på skyndsamhet.

Och nu väljer alltså den ideella organisationen Malmö mot diskriminering att ta det ett steg längre. Kommunen stäms på 20 000 kronor för kränkning av eleven.

– Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt, säger Karin Henrikz, jurist vid Malmö mot Diskriminering.

Stämningen är, enligt Malmö mot diskriminering, den första i sitt slag.

– Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna, säger Karin Henrikz.

Publicerad 29 November 2018 00:00