Dykare på Ön.

Dykare på Ön. Foto: Johannes Erlandsson

Dykare oroar sig för att deras paradis ska byggas bort

Riskerar att tvingas bort från Ön

LIMHAMN. För varje år närmar sig byggstart på norra delen av Ön. Något som oroar många dykare.
– Ön är Sveriges mest dykta plats och det hade varit ett svårt slag för dykverksamheten här om vi tvingas bort, säger Patrik Falk, ordförande i Malmö Sportdykarklubb, MSDK.

Av
Markus Celander

Under flera år har MSDK uppvaktat Malmö stad om ett permanent dykcenter på Ön. Med sina speciella förutsättningar är platsen närmast en magnet för dykklubbar som håller sina utbildningar där.

– Vid Ön finns platåer som ger olika djup, vilket är bra ur utbildningssynpunkt. Där är även roligt att rekreationsdyka, med en bra och brokig botten, ett vrak efter en gammal tullkryssare och gott om fisk. Fram till för en tid sedan fanns där även gamla halvt nedrasade bropelare, som bildade fina rev, men de revs av kommunen, säger Patrik Falk.

Idag har MSDK sin klubblokal vid Strandgatan, vid fiskehamnen. Drömmen är att få byggt en ny på Ön.

– Vi tänker oss ett dykcenter med dykpark, kafé, restaurang. Så som de gjort i Lysekil. Klubblokalen kan vi dela med andra, förutom oss så finns det idag ytterligare tre klubbar och fem eller sex dykbutiker som håller kurser och har verksamhet på Ön.

Patrik Falk ser en sådan satsning som en bra marknadsföring för Malmö stad, och även för integrationen över Öresund.

– Många danskar kommer till Ön för att dyka. De har inte lika bra kust på sin sida vid Köpenhamn. Ön är det närmsta bästa för dem.

Det hade varit ett svårt slag för dykverksamheten

MSDK för samtal med marina kunskapscentret SEA-U i Malmö och Malmö museer om hur en dykpark kan byggas med konstgjorda rev. Dessa kan vara gjorda av till exempel betong, sten eller metall. Satsningen handlar ju också om naturvård, påpekar Patrik Falk.

– Reven som vi i så fall tillför ökar mängden fisk i området eftersom de lockar till sig fiskar. Reven är deras barnkammare och erbjuder även skydd för mindre fiskar.

Andra saker klubben gör är att regelbundet rensa Malmös kanaler och städa längs stränder, på Ön och vid Glasbrukskajen. MSDK är även engagerad i marinpedagogisk verksamhet för barn och vuxna som inkluderar marinarkeologi och -biologi.

I Malmö stads översiktsplan ska norra delen av Ön bli bostadsområde. Oron finns bland dykare att de på grund av detta inte får stanna kvar i området längre – deras verksamhet innebär biltrafik till och från Ön och rekorddagar på sommaren kan där vara upp emot 300 dykare. Dessutom dyks där dygnet runt.

– De som flyttar in i de nya husen kanske kräver att området spärras av.

Sven Gustafsson, enhetschef på stadsutvecklingsavdelningen, säger att Malmö stad så här tidigt i processen inte vill permanenta någon verksamhet i området.

– Kommunen vill ha flexibilitet så långt som möjligt. Vi vill vi se hur området kommer att se ut i sin helhet. Detaljplaneringen kommer att avgöra vilka verksamheter som kan finnas där.

Publicerad 17 November 2018 17:48