Trots att frågan tagits bort från dagordningen hölls manifestationen som planerat.

Trots att frågan tagits bort från dagordningen hölls manifestationen som planerat. Foto: Håkan Röjder/Byrd

Politiker duckade manifestation för ensamkommande

Kollektivboende för unga ensamkommande riskerar att stängas

LUND. Nätverket Tillsammans för Lund och Kompassen manifesterade för fortsatt finansiering av Kompassens boende för unga ensamkommande. De sammanträdande politikerna tog bakvägen efter att ha petat frågan från dagordningen.

Av
Jon W Loman

Kompassen har sedan mars i år drivit ett kollektivboende för unga ensamkommande migranter som nyligen fyllt 18 år. Då de blir myndiga flyttas ansvaret för de unga vuxna från kommunen till Migrationsverket. Kollektivboendet har varit ett sätt att kunna få tak över huvudet för de som vill stanna i Lund. En del vill slutföra sina gymnasiestudier men andra väljer att stanna för att deras hela kontaktnät finns i staden.

Ett 40-tal personer samlades under onsdagen utanför Rådhuset i Lund. Innanför dörrarna sammanträdde en Kommunstyrelse som valt att inte ta upp frågan om fortsatt finansiering av Kompassen. Utan ett nytt beslut om fortsatt finansiering kommer verksamheten att upphöra vid årsskiftet.

– Om kommunen inte beslutar om fortsatt finansiering så kommer flera unga vuxna att sova ute på gator och torg i Sverige 2019, säger Mikael Karlsson från Tillsammans för Lund.

Yursa Imsheiel, projektledare för Kompassen är nöjd med att ha lyckats samla ihop 40 personer till dagens manifestation. Men hon är besviken över att politikerna i Kommunstyrelsen valde att inte möta manifestationen

– De valde istället att smita in bak- och sidoingångar, säger Yursa Imsheiel.

Ett 40-tal valde under onsdagen att offentligt visa sitt missnöje med Lunds politiker behandlar frågan om Kompassens finansiering.

Ett 40-tal valde under onsdagen att offentligt visa sitt missnöje med Lunds politiker behandlar frågan om Kompassens finansiering. Foto. Håkan Röjder/Byrd

Meningen var att frågan om Kompassens framtid skulle behandlas under dagens sammankomst, men för en vecka sedan togs frågan ner från dagordningen.

– Kommunstyrelsens ordförande valde att ta bort frågan från dagordningen då han ansåg att det inte fanns tillräckligt med underlag för ett nytt beslut. Trots att verksamheten inte pågått ett helt år har vi flera gånger bett att få presentera vårt arbete och den viktiga funktion det fyller, men de vill inte lyssna på oss, säger Yursa Imsheil.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), känner inte alls igen sig i kritiken.

– Vi har varit måna om att ha en bra och löpande dialog med Kompassen och har haft flera möten med dem. Det brukar vara en mer framkomlig väg för dialog än att gå via media, säger han.

Besvikelsen över att ingen av politikerna kom ut och mötte manifestationen utanför Rådhuset möter Philip Sandberg med att han aldrig passerade Stortorget.

– Jag arbetar i Rådhuset och satt i förmöten från klockan 14. Jag vet inte om någon annan passerade på väg in, säger han.

Publicerad 07 November 2018 17:01