Det går emellanåt för snabbt på Öresundsbron, särskilt i tunneln. Därför vill ansvariga för Öresundsbron införa en sträckkontroll får att få fast fartsyndarna.

Det går emellanåt för snabbt på Öresundsbron, särskilt i tunneln. Därför vill ansvariga för Öresundsbron införa en sträckkontroll får att få fast fartsyndarna. Foto: Ritzau Scanpix/Jacob Langvad Nilsson

Så ska fartsyndarna stoppas på Öresundsbron

"Vissa kör som om det var på en racingbana"

KÖPENHAMN. Det körs alldeles för fort på Öresundsbron. Det vill ansvariga nu ändra på och införa ett system där registreringsskylten läses av in och ut ur brotunneln och en medelhastighet räknas ut. Har det gått för fort får du böter.

– Vi märker att en del kör i alldeles för hög hastighet på bron, en del så snabbt som 209 kilometer i timmen på sträckan. Inträffar en olycka i dessa hastigheter kan det få förödande konsekvenser. Många respekterar inte hastighetsbegränsningarna och därför föreslår vi att man inför en sträckkontroll, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef vid Øresundsbro Konsortiet.

Kontrollsystemet som heter ANPR – automatic number plate recognition, automatisk nummerskyltsavläsning, skannas registreringsskylten när fordonet befinner sig på en plats i tunneln. Vid en senare punkt registreras skylten igen och en snitthastighet räknas fram. Skylten läses av när bilen kör in respektive ut ur tunneln och hastigheten räknas ut. Eventuella böter skickas hem till föraren.

– Det fungerar alltså inte att bromsa in vid en sista mätpunkt om du kört för fort för att en lägre hastighet ska registreras. Går det för snabbt tidsmässigt att ta sig fram har du kört för fort. Målet är att få förarna att hålla hastigheten och undvika allvarliga olyckor.

Systemet finns redan i dag i bland annat Norge, Storbritannien och Holland och nu föreslår Öresundsbro och Rådet för Sikker Trafik att det införs en sträckkontroll på brons danska sida.

Under många har pendlare efterfrågat säkrare trafik och effektivare fartkontroller på Öresundsbron, speciellt i tunneln.

– Flera olyckor till följd av höga hastigheter har inträffat, skulle en sådan allvarlig olycka ske inne i tunneln kan det orsakar stora problem. Inte minst att bilar riskerar kastas över vägen i motsatt trafik och att bränder kan uppstå, utan även för att utrymmet är litet i tunneln och det kan bli svårt för räddningsfordon att ta sig fram jämfört med en olycka som sker på öppen landsväg, säger Ulla V. Eilersen.

Under perioden 10 juli till 18 september har polisen registrerat 11 000 hastighetsöverträdelser där trafikanter kört över 125 km/h på sträckan. Högsta farten uppmättes på Peberholm var 209 km/h på en 110-sträcka och 203 km/h i tunneln där det 90 km/h.

– Vissa bilister kör som om de var på en racingbana, utan hänsyn till övriga trafiken. De bryr sig uppenbarligen inte om den risk som deras höga hastighet medför för dem själva och andra, säger polisinpektör vid Köpenhamnspolisens trafikavdelning Steen Søder, i ett pressutskick.

Det nya systemet att registrera nummerskyltar har ännu inte prövats i Danmark. Under en tid har ansvariga för Öresundsbron försökt få igenom kontroller för säkrare trafik men har ännu inte fått det. Det skulle inte bara spara liv och allvarliga olyckor utan även polisresurser, tror Ulla V. Eilersen.

– Vi lever i en modern tid med digital teknik- Varför inte utnyttja den och övervaka hastigheterna på bron? Det skulle spara de polisresurser som skickas ut i dag för att genomföra kontroller, resurser som kan användas till annat.

När kan förslaget träda i kraft?

– Jag hoppas så snart som möjligt, men det är omöjligt att svara på. Frågan måste avgöras av danska politiker och rikspolis.

FAKTA

Om polisens hastighetsmätning på Öresundsförbindelsen:

Från 10 juli till 18 september har Köpenhamnspolisen mätt hastigheten på 201.000 fordon på Öresundsförbindelsen. Av dessa körde 11 000 trafikanter över 125 km/h.

Mätningarna har gjorts både mot Sverige och mot Danmark. Den högsta uppmätta hastigheten i Öresundstunneln var 203 km/h, och den högsta hastigheten på Peberholm (sträckan mellan tunneln och högbron) var 209 km/h. I Öresundstunneln är hastighetsgränsen 90 km/h och på resten av Öresundsförbindelsen är hastighetsgränsen 110 km/h.

Om sträckkontroll:

Sträckkontroll fungerar genom att en vägsträcka utrustas med fotografisk nummerplåtsregistrering, som är monterad i portaler i båda ändarna av sträckan. På så sätt beräknas genomsnittshastigheten och därmed kan trafikanterna inte lura systemet genom att sakta ner innan en hastighetsreglering och därefter hastigt accelerera.

En studie från Aalborg Universitet visar att sträckkontroll är effektivare än fartkameror och kontrollerna har minskat hastigheten och antalet allvarliga olyckor i Nederländerna, Österrike, Italien, England och Norge.

Källa: Øresundsbro Konsortiet

Publicerad 27 October 2018 00:00