Kan kråkorna kanske vara ett alternativ för en fimpfri stad?

Kan kråkorna kanske vara ett alternativ för en fimpfri stad? Foto: Mostphotos

Kråkor föreslås bli fimpplockare i Kristianstad

Av
Paola Nordgren

KRISTIANSTAD. Enligt kommunens årliga mätning består 61 procent av allt skräp i centrum av fimpar. Men nu kan problemet snart vara löst.

I ett medborgarförslag till tekniska nämnden föreslås att kråkfåglar plockar upp fimparna.

Ett nederländskt företag har tidigare tagit fram ett träningsprogram där kråkor ska lära sig att plocka fimpar. Fåglarna belönas med jordnötter, skriver Kristianstadsbladet.

Kommunfullmäktige har beslutat att skicka vidare ärendet till tekniska nämnden för beslut.

Publicerad 21 October 2018 11:01