När häcken tas bort har Patrik Eckhardtsson Fribing och hans familj inget insynsskydd.

När häcken tas bort har Patrik Eckhardtsson Fribing och hans familj inget insynsskydd. Foto: Mattias Grenholm/Privat

Kommunen river familjens tomthäck: ”De har kört över oss totalt”

Skyddar från buller och insyn

LOMMA. Lomma kommun har beslutat att riva den häck som skyddar Patrik Eckhardtsson Fribing och hans familjs trädgård från buller och insyn från Vintorpsvägen. Häcken står på kommunal mark och denna behövs när den trafikerade gatan ska få ny gång- och cykelbana, samt nya busshållplatser.
– Det är skrämmande hur kommunen kör över sina medborgare, säger Patrik Eckhardtsson Fribing.

Av
Mattias Grenholm

För två år sedan flyttade familjen in i Patrik Eckhardtssons Fribings föräldrahem och förra året la de ner 50 000 kronor på att snygga till den delen av tomten som är närmast Vintorpsvägen – pengar som de nu känner sig bestulna på.

På 1960-talet skrevs ett avtal mellan föräldrarna och kommunen som gav de boende rätt att nyttja den kommunala marken för att förlänga sin trädgård mot gatan. På 90-talet gick avtalet ut och förlängdes inte.

- Det har varit som en tyst acceptans sedan dess att marken får användas. Jag säger inget om att de nu vill ha tillbaka sin mark men de har inte gett oss en rimlig chans att plantera en ny häck i tid. I min värld bör man få åtminstone några år på sig för att göra om trädgården, säger Patrik Eckhardtsson Fribing.

I mars fick de boende i området ett utskick om att Vintorpsvägen skulle byggas om men inget om häcken. Vid midsommar fick familjen ett brev med besked om att häcken skulle bort för att markbiten behövdes till annat från och med september.

Vi fick två månader på oss att agera - mitt i semestertider!

- Vi fick två månader på oss att agera - mitt i semestertider! Hur ska vi göra när häcken nu rivs snart? Vi vågar inte släppa ut våra småbarn i trädgården utan skydd mot vägen!

Han säger att han jagat tjänstemän och politiker sedan dess för att få besked om någon slags kompensation i form av en ny häck eller ett plank vid tomtgränsen. Vid ett tillfälle bjöd familjen hem kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) som enligt Patrik Eckhardtsson Fribing ska visat förståelse och sagt att kommunen borde vara som Bamse: ”stark men snäll mot de små”.

- Det stämmer att jag uttryckte mig så, och jag tycker att kommunen har varit snäll i det här fallet, säger Robert Wenglén.

- Jag tog upp saken med samhällsbyggnadschefen och andra inblandade och fick beskedet att familjen har erbjudits plantor till en ny häck samt ett nytt staket. Dock kan jag hålla med om att framförhållningen var kort och att vi borde ha kommunicerat tydligare, säger han.

Patrik Eckhardtsson Fribing har nu överklagat beslutet om rivningen av häcken till förvaltningsrätten.

- Vi känner oss uppgivna, de har kört över oss totalt, säger han.

Publicerad 14 October 2018 07:00