Läkare missbedömde sjukdom – spädbarn fick allvarlig leverskada

"Hoppas kunna undvika levertransplantation"

HÄSSLEHOLM. Ett litet barn som föddes med gulsot visade tecken på att det återkommit vid uppföljande besök på en barnavårdscentral i Hässleholm. Läkare bedömde dock att det inte var så allvarligt, och vidtog ingen åtgärd. Två veckor senare krävdes en akut operation då barnet fått en allvarlig leversjukdom.

Av
Andreas Holm

I en lex Maria-anmälan från en vårdcentral i Hässleholm beskrivs att barnet vid födseln visade tecken på gulsot.

I journalen noteras att pojken var något gul i huden och ögonvitorna men att på efterföljande besök gjordes "ingen särskild åtgärd avseende detta."

Vid ett fjärde besök var inte barnet bättre och hade dessutom fått utslag och feber. Vårdpersonal kontaktade barnakuten som genast fattade misstankar om gallvägsatresi, en medfödd missbildning i gallvägarna vid levern. Symptom på detta är, enligt Karolinska universitetssjukhuset, bland annat gulsot, en gulaktig hy eller ögonvitor som kan börja direkt efter födseln eller under första levnadsmånaderna.

Barnen opererades akut och mår idag bra. Enligt anmälan kommer barnet kontrolleras och "man hoppas kunna undvika levertransplantation åtminstone under småbarnsåren."

Publicerad 13 July 2018 06:00