20-åring ansökte om jaktvapenlicens – kriminellt umgänge satte stopp

Ansågs inte vara lämplig som vapeninnehavare

LANDSKRONA.

En Landskronabo i 20-årsåldern nekades jaktvapenlicens för att mannen – enligt polis – har haft kontakter med tungt kriminella peroner i Landskrona. Mannen överklagade, men både domstolen och kammarrätten sa nej.

Mannen, som är i 20-årsåldern, har tagit jägarexamen och har klarat av skjutprov samt fått jakttillstånd. Han ska även har genomgått uppsiktsjakt och visat sig vara ansvarsfull.

20-åringen ska inte heller finnas i belastnings- eller misstankeregistret och har en anställning som han uppges ha goda vitsord från.

Eftersom han har ett jaktintresse ansökte han om licens för ett halvautomatiskt hagelgevär, men Polismyndigheten som utfärdar skjutvapentillstånd nekade honom licens.

Avslaget motiverades med att mannen "förekommer i underrättelser och polisiära iakttagelser". Polisen menade också att 20-åringen har kontakter med kriminella personer i Landskrona som har begått grova brott. Därför ansågs han inte lämplig som vapeninnehavare eftersom vapnen skulle kunna hamna i orätta händer och missbrukas.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten med en förklaring om att han var hemmahörande i ett område med många kriminella men att han inte umgicks med dem. Men som boende i området såg han sig som tvungen att ha ett gott förhållande till dem – därför har han hälsat på dem och pratata med dem.

Domstolen gjorde bedömningen att 20-åringen uppfyller de formella kraven, men menar också att hans umgänge med kriminella är mer allvarlig än vad han själv medgett. Därför sa domstolen nej.

Förvaltningsrätten ansåg i en samlad bedömning att han inte uppfyller kraven för att få vapentillstånd.

Återigen gjorde mannen en överklagan. Den gången till kammarrätten.

Mannen har nu valt att byta boendemiljö och har flyttat till ett samhälle utanför Landskrona för att visa att han tar sin ansökan om tillstånd att innneha vapen på största allvar.

Men kammarrättens avslår överklagande och mannen får inte något vapentillstånd.

Publicerad 11 July 2018 14:50