Vellinge inför bevattningsförbud

VELLINGE.

På grund av mycket hög förbrukning av dricksvatten införs nu bevattningsförbud i Vellinge kommun.

Av
André Kvist

Förbudet börjar gälla den 9 juli klockan 14.00. Dricksvatten får endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Kommunen uppmanar boende att respektera förbudet och hjälpas åt attt spara vatten. Man påpekar vikten av att det finns vatten i ledningsnätet med högt tryck för räddningstjänsten utifall att det börjar brinna.

Bevattningsförbudet gäller alla som får vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. Har man en egen brunn gäller inte förbudet.

Anledningen till förbudet är att produktions- och distributionsanläggningarna just nu inte räcker till. Kommunen hämtar sitt vatten från Vombsjön, som har gott om vatten. Men när det är hög konsumtiona av dricksvatten blir vattentrycket för lågt i en del områden.

Ett 30-tal svenska kommuner har nu infört bevattningsförbud.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

    Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.

    Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

    Att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.

Publicerad 09 July 2018 13:44