Foto. Osby kommun

Nu ska Skånes giftigaste plats saneras: "Speciellt område"

Berggrund, ytjord och vattensediment är förorenat

SIBBARP. 1955 startade den före detta kemtvätten sin verksamhet vid Helge å. I dag är området en av Sveriges giftigaste platser då tvätteriets avloppsrör under många år mynnade rakt ut i åvattnet. Nu satsas miljoner för att sanera såväl vattensediment som berggrund.

– Förr i tiden hade man inte samma koll på hur man skulle ta hand om kemikalier som man har idag, säger Henning Persson på SGU, som är huvudman för de åtgärdsförberedande utredningarna.

Den tidigare kemtvätten släppte under 1950- och 60-talet ut kemiska tvättvätskor tillsammans med tvättvattnet i Helge å. Det har resulterat i en förorening i underliggande mark och grundvatten. Föroreningen har trängt ner till berget under jordlagren och riskerar att sprida sig med grundvattnet genom sprickor i berggrunden.

Sveriges geologiska utredning, SGU, har nyligen beviljats 6, 6 miljoner kronor av staten för att under en tvåårsperiod utreda vilka saneringsmöjligheter som finns att tillgå för att göra området giftfritt.

– Det är ett speciellt område där kemikalierna förorenat såväl ytjord, som vattensediment och berggrund, förklarar Henning Persson.

Området är ett av de mest prioriterade områdena i Skåne, då ämnet Perkloretylen som använts i tvättprocessen är cancerframkallande, reproduktionsstörande och miljöfarligt.

Att gifterna spridit sig till flera delar av området gör saneringen komplicerad.

– För att sanera ytjord och vattensediment finns etablerade metoder, men i Sverige har vi inte mycket erfarenhet av att sanera berggrund, så det är där utmaningen ligger, säger Henning Persson.

SGU kommer under 2018 och 2019 att utreda förekomsten av föroreningar för att förbereda för åtgärder i sediment, jord och berg. Under juni månad kommer provtagning från båt att göras för att avgränsa sedimentföroreningen i ån. Föroreningen i jord, i anslutning till den tidigare tvättlokalen, kommer att avgränsas med jord- och porgasprovtagning under hösten 2018. Först 2019 kommer man börja borra i berggrunden för att göra provtagningar.

Utredningen väntas vara klar om två år. Först därefter kan en eventuell sanering bli aktuell.

Sedan år 2007 finns kommunalt dricksvatten framdraget till fastigheterna i området. Den huvudsakliga exponeringen som kan utgöra en risk för människors hälsa är därmed undanröjd.

Publicerad 24 June 2018 06:00