Tafsande sjukgymnast kan få tre års prövotid

Legitimationen kan dras in om han inte sköter sig

SKÅNE. Den manlige sjukgymnasten dömdes förra året för sexuellt ofredande efter att ha tafsat på en kollega. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar nu på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska besluta om en treårig prövotid. Om sjukgymnasten inte sköter sig under den tiden kan hans legitimation dras in.

Av
Anja Degerholm

Den 59-årige sjukgymnasten är hemmahörande i södra Skåne. När det sexuella ofredandet ägde rum 2015 jobbade han som personlig assistent. Det skedde på arbetsplatsen men efter arbetstid. Mannen var då berusad och tog ett så kallat skamgrepp mellan benen på sin kvinnliga kollega i samband med att hon utförde sina arbetsuppgifter som personlig assistent. Han tryckte även sin kropp mot hennes.

Kvinnan vittnade i förhör om att situationen var obehaglig och att hon kände sig trängd och fångad. Tingsrätten fann hennes berättelse trovärdig och att sjukgymnasten kränkte kollegans sexuella integritet. Han dömdes därför för sexuellt ofredande till dagsböter.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som inte beviljade prövningstillstånd. Det gjorde inte heller Högsta domstolen. Eftersom domen från tingsrätten vunnit laga kraft är det nu upp till HSAN att ta beslut om prövotid.

IVO skriver i sitt yrkande att sjukgymnasten "gjort sig skyldig till ett brott i samband med sin yrkesutövning som är ägnat att påverka förtroendet för honom" samt att han genom sitt agerande också "befaras vara olämpligt att utföra sitt yrke som sjukgymnast". Därför yrkar IVO på tre års prövotid för att komma tillrätta med de missförhållandena som ligger bakom anmälan.

Om HSAN beslutar om prövotid får sjukgymnasten behålla sin legitimation men står under särskild tillsyn av IVO. Om han missköter sig kan det leda till att legitimationen återkallas.

Publicerad 19 June 2018 16:18