Från vänster till höger: Lars Thunberg, Marcus Friberg, Peter Danielsson och den bollhållande Maria Winberg Nordström.

Från vänster till höger: Lars Thunberg, Marcus Friberg, Peter Danielsson och den bollhållande Maria Winberg Nordström. Foto: Joel Winqvist

Nya stadsdelen vid havet kan få stort äventyrsbad

Kommunalråd: "Behövs mer bassängyta"

HELSINGBORG.

En helt ny badanläggning kan komma att byggas i den kommande stadsdelen Oceanhamnen. Bassängytan på dagens simhallsbad på Söder räcker inte tillnärmelsevis till.

Förslaget kommer från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet och presenterades under måndagen. De vill bygga den nya anläggningen intill det kommande utomhushavsbad som kommer att inrymmas i Oceanhamnen som nu bebyggs. Peter Danielsson (M), ordförande i kommunstyrelsen, berättar nöjt att man kallar satsningen för Oceanbadet.

– Och Helsingborg är verkligen staden vid vattnet, säger han.

Förslaget rymmer satsningar på ett nytt badhus, bland annat med 50-metersbassäng, äventyrsbad, varma och kalla pooler utomhus, spa, vattenlekplats, restaurang och kafé. Men även att platsen blir ett aktivitetscenter med kajak, zipline, dykning och så vidare.

Det är trångt på den befintliga simanläggningen

Det finns flera anledningar till att partierna vill satsa på det här; Helsingborg växer med fler invånare samtidigt som det befintliga simhallsbadet på Söder har sett sina bästa dagar och behöver genomgå en renovering.

– Det är trångt på den befintliga simanläggningen, påpekar Peter Danielsson som också förklarar att det här även går ut över simundervisningen för invånarna.

När det är ont om lediga bassängtider så prioriteras skolorna, inflikar Liberalernas Maria Winberg Nordström.

– Då naggas allmänhetens badtider i kanten, säger hon.

– Det här blir en kombination av att vi satsar på simkunnigheten men också ger invånarna guldkant på tillvaron, fortsätter hon.

Fler argument är att detta skulle höja attraktionskraften för stadsdelen, att besökare lättare kan lockas hit och att detta är något för barnfamiljer att flockas kring. Dessutom är detta något många helsingborgare länge önskat sig, enligt de inblandade.

Just den här ytan som partierna har valt ut för ett nytt bad bedömer man inte att man kommer kunna bygga några bostäder eller kontor på. Det behövs även en "avskärmare" mot reningsverk och kombiterminal.

– Det finns även planer på att använda och återanvända restvärme från Recolabb och Öresundkraft. Vi ser det som ett klimatsmart bad, påpekar Miljöpartiets Marcus Friberg som även ser nya möjligheter när kollektivtrafiken byggs ut.

– Kommande Helsingborgsexpressen kommer att ha hållplats ungefär vid tingsrätten, vilket blir max tio minuter ifrån badet, poängterar han. I tid tar det ungefär tio minuter att promenera från Knutpunkten.

Hela satsningen ska bekostas genom Dunkersfonderna, enligt politikerna.

– Fonderna går bra nu. Det har blivit mer avkastning än planerat, säger Peter Danielsson.

Det ger ökad livskvalitet och gör staden mer attraktiv

– Avgörande är att det inte blir en belastning för den ordinarie investeringsbudgeten, säger han.

KD:s Lars Thunberg menar att en satsning kommer lösa många problem.

– Det ger ökad livskvalitet och gör staden mer attraktiv, proklamerar han.

Nu hoppas politikerna att i fullmäktige i augusti kunna ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag på hur mycket satsningen skulle kosta, hur det ska utformas och drivas och ge förutsättningarna på platsen och så vidare. Går allt enligt plan kan beslut om att verkligen satsa tas nästa år. I så fall skulle anläggningen kunna stå klar 2022, fast kanske mer troligt 2023.

Även Socialdemokraterna har pratat varmt om ett äventyrsbad, vilket de bland annat gjorde i ett pressmeddelande ifjol.

– Vi har en möjlighet att finansiera ett äventyrsbad med en 50 meters bassäng genom att använda Dunkersfonden. Förutom att det kommer helsingborgarna till gagn kommer det även att gynna besöksnäringen. Helsingborg växer och vi har behov av ytterligare bassänger, sa oppositionsrådet Jan Björklund (S) i ett pressutskick 2017.

Publicerad 19 June 2018 13:32