Mandelsmanns fick rätt mot grannar – får bygga ut verksamhet

Närboende protesterade mot parkering

RÖRUM.

En parkering med 68 platser skapade protest bland grannar som ansåg att det skulle bli ett störande inslag. Men nu har byggansökan beviljats.

Allt fler tar sig till Mandelmanns gård efter det populära programmet på TV4, något som medfört att parkeringsplatserna inte har räckt till och att trafiksituationen varit hårt ansträngd.

Däför lämnade paret Mandelmann in en bygglovsansökan med bland annat önskemål om att bygga ett komplementhus som skulle fungera som gårdsbutik och entré till verksamheten. Därtill en parkering med tillhörande plank.

Grannar protesterade och var rädda för att det skulle bli ett störande inslag. Bland annat har oro rörande trafikbuller, damm och smällar i bildörrar framkommit.

Men nu har byggnadsnämnden i Simrishamans kommun sagt ja till bygglovsansökan.

Byggnadsnämnden anser att avståndet från parkering till närliggande grannar är så pass stort att projektet inte kommer skada de natur- och kulturvärden som finns där. Det ”bedöms inte heller medföra en betydande olägenhet för närboende”, skriver Skånska Dagbladet.

Länsstyrelsen har också fått säga sitt i ärendet. I ett yttrande har myndigheten påpekat förekomst av fridlysta lövgrodor och större vattensalamander i området. Men om djuren eller deras miljö kommer att störas krävs en prövning utifrån artskyddsförordningen.

För att bygget ska kunna komma i gång krävs ett startbesked och bygglovet kan fortfarande överklagas.

Publicerad 18 June 2018 09:10