Elevernas skolk kan ge föräldrarna dryga böter

Beslut om vite för fyra elever i Staffanstorps kommun

STAFFANSTORP. Vårdnadshavarna till fyra elever med mycket hög ogiltig frånvaro i skolan hotas nu av vite. Barn- och utbildningsnämnden har enhälligt tagit beslut om vite på 100 kronor per dag som eleven inte är i skolan.

Av
Anja Degerholm

– Vi jobbar mycket med att kunna erbjuda en bra utbildning, men är inte eleverna på plats så är det bortkastat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidic (M).

År 2016 antog kommunen nya riktlinjer för skolan, bland annat med fokus på ökad närvaro. Nino Vidic poängterar att vite är en sista utväg för att komma tillrätta med problemen.

– Det är många steg innan det går så långt som till ett vite, men nu har vi uttömt alla andra möjligheter. Vi har tagit beslutet efter rekommendation av barn- och utbildningsförvaltningen och resurscentrum som är väl insatta i vilka åtgärder som vidtagits innan.

Vilka skolor och årskurser det rör sig om vill Nino Vidic inte precisera.

– Det jag kan säga är att vissa elever är väldigt unga och därför är det extra viktigt att ta tag i problemen i tid. Det handlar om att främja elevperspektivet och att ge eleverna en bra start i livet.

Beslutet gäller omgående men börjar i praktiken att gälla från och med skolstarten i höst. Vårdnadshavarna riskerar vite på 100 kronor per dag som eleven inte är i skolan. Det är förvaltningsrätten som dömer ut vitet och pengarna tillfaller därmed staten och inte kommunen.

– Vår förhoppning är att det här ska öka närvaron, det är inte acceptabelt att eleverna inte är i skolan, säger Nino Vidic.

Publicerad 18 June 2018 06:00