Föräldrar kritiska till besparingar mot kommunens dagbarnvårdare

"Det känns som att tjänstemännen inte lyssnar på oss"

JONSTORP/MJÖHULT.

Tjänstemännen motarbetar dagbarnvårdarna i kommunen, det menar föräldrarna Frida Svensson och Anna Wemmert som känner en oro för att den typen av omsorg på sikt kommer att försvinna om inte något görs.

Av
Lotta Venhagen

När det var dags att välja barnomsorg för Frida Svensson som bor i Välinge och Anna Wemmert från Mjöhult var det en självklarhet för båda att välja dagbarnvårdare.

– Här får man mindre grupper och bra kontakt och man vet vad ungarna gör. Många tror att det bara handlar om barnpassning, men de är utbildade och följer läroplanen precis som förskolorna, säger Anna vars två äldsta barn går hos en dagbarnvårdare i Mjöhult.

– Alla barn är olika, men vi tror på en lugn personalstyrka, där man träffar samma person varje dag. Framförallt har de ett otroligt engagemang, de gör alltid det där lilla extra, menar Frida som har sin äldsta son hos dagbarnvårdare i Jonstorp.

I dag finns det sammanlagt sex dagbarnvårdare, fem kommunala och en privat, i hela Höganäs kommun. För fem år sedan fanns det 12 stycken bara i området Jonstorp/Mjöhult. Vid årsskiftet togs en 75 procentig tjänst bort från området liksom dagbarnvårdarnas dagliga tillgång till lokalen Trollebo vid Jonstorps skola. Nu har de enbart tillgång till lokalen en gång i veckan samt vid behov. Ett beslut som gjort verksamheten mer sårbar menar Frida.

– Tidigare användes Trollebo varje dag, två dagbarnvårdare tog emot grupper den dag som ordinarie dagbarnvårdare var ledig. Nu har verksamheten blivit skörare. Hela vårt mål är att de ska få lokalen tillbaka och helst fler dagbarnvårdare.

I ett år, sedan de fick reda på att besparingar skulle göras, har de försökt uppmärksamma dagbarnvårdarnas situation, informerat om att de finns genom att sätta upp lappar i olika delar av kommunen och haft flera möten med både den nya och gamla förskolechefen samt representanter från kommunen.

– Det känns som om tjänstemännen inte lyssnar på oss, de tar inga anteckningar på våra möten och säger bara att det är saker de hört förut. Vår känsla är att de vill bli av med dagbarnvårdarna, de vänder och vrider på siffror och får det till att det inte finns någon efterfrågan då finns det såklart en risk att verksamheten riskerar att försvinna på sikt, säger Anna.

– Men vi kommer inte att ge upp, vi vill framhäva för blivande föräldrar och de som redan har sina barn hos dagbarnvårdare vilket fantastiskt jobb de gör, trots besparingar, säger Frida.

Åsa Hallenheim Olsson är verksamhetsledare för all kommunal förskoleverksamhet i vilken pedagogisk verksamhet, det vill säga dagbarnvårdarna, ingår. Hon menar att det finns en mindre efterfrågan på platser hos dagbarnvårdare och att verksamheten därför minskat över tid, vilket också är en nationell trend.

– Jag har inte den här bilden att det finns den här efterfrågan. Tittar vi ute i Jonstorp så finns det tre etablerade förskolor, två kommunala och en privat med sammanlagt 200 barn samt kommunalt fritidshem med 250 barn. I den pedagogiska omsorgen går 22 barn i förskoleålder samt åtta barn i fritidshemsålder. Precis som inom all annan utbildningsverksamhet görs anpassningar utifrån det barnantal som finns i verksamheten och vilken efterfrågan det finns.

Föräldrar känner sig motarbetade av er tjänstemän och upplever att ni inte verkar vilja ha kvar den pedagogiska omsorgen, vad säger du om det?

– Alla har rätt till sina upplevelser, jag ser inte den bilden. Nationellt står det att kommunen bör erbjuda pedagogisk omsorg. Kommunen har beslutat att det ska erbjudas pedagogisk omsorg för att det ska finnas en mångfald. Kommunens mål är att barnen får en bra förskoleperiod oavsett vad man väljer.

Fotnot: På kommunens hemsida hittas familjedaghemmens/dagbarnvårdarnas verksamhet under rubriken "pedagogisk omsorg".

Publicerad 17 June 2018 00:00