Förslaget: Gör bankerna skyldiga att erbjuda kontanthantering

"Äntligen är vi på rätt spår"

SVERIGE. De stora bankerna ska säkerställa kontanthantering i hela Sverige. Det anser Riksbankskommittén i sitt delbetänkande gällande "Tryggad tillgång till kontanter" som i dag lämnades över till finansmarknadsministern Per Bolund.

Tillgången till kontanttjänster har försämrats de senaste fem åren. Detta till följd av att antalet bankkontor med kontantservice mer än halverats sedan 2011. I sitt betänkande "Tryggad tillgång till kontanter " föreslår Riksbankskommittén nu att större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

– Vi är väldigt glada för detta. Äntligen efter fem års avveckling går vi åt rätt håll igen, säger Björn Eriksson, före detta rikspolischef och initiativtagare till Kontantupproret, som arbetar för att kontantförsörjningen i Sverige ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om.

I betänkandet skriver Riksbankskommittén, som består av representanter från samtliga riksdagspartier, att:

"Utvecklingen av tillgången till kontanter i samhället bör ske under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses. Kontanter kan därför inte tillåtas försvinna innan Sverige i god demokratisk ordning och med ett tillräckligt beslutsunderlag kan ta ställning till vilka statliga betalningsmedel som bör finnas i framtiden".

För Björn Eriksson, som genom Kontantupproret, kämpat länge för just detta är dagens besked en stor vinst. Samtidigt menar han att det är lång väg kvar innan det åter finns en tillfredsställande kontanthantering i Sverige.

– Det är bra att man markerar: hit - men inte längre. Men nu måste vi påla liket. Det krävs nu faktiska åtgärder av den typ de pratar om för att åter säkerställa tillfredsställande kontant- och dagskassehantering i Sverige.

Han fortsätter:

– Vi tror att vi är så långt i framkant i Sverige, men sanningen är den att man skrattar åt oss utomlands. I alla andra länder kan man både sätta in och ta ut kontanter utan problem, så det borde ju inte vara några problem här heller.

Riksbankskommittén krav på rimlig tillgång innebär att runt 99 av 100 svenskar ska ha högst 25 kilometer till närmaste plats för såväl kontantuttag som dagskassehantering.

Ambitionsnivån höjs därmed något jämfört med tillgången till dessa tjänster i dag. Endast banker som erbjuder betalkonton och har en inlåning över 70 miljarder kronor från svensk allmänhet omfattas av kraven.

– Med kommitténs förslag kommer de stora bankerna att tvingas att ta sitt ansvar gentemot sina kunder och samhället när det gäller tillgången till kontanter. Samtidigt ges de stora frihetsgrader hur de vill göra detta då kraven inte specificerar på vilket sätt tjänsterna ska erbjudas, säger Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén i ett pressmeddelande.

Kommitténs förslag bedöms främst gynna människor, föreningar och företag i glesbygd. Vidare gynnas vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer då många i dessa grupper har problem med digitala betalningar. Genom de föreslagna kraven bedöms också risken minska för att kontantinfrastrukturen bryter samman i delar av landet.

Publicerad 12 June 2018 12:49

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen