Bil kraschade in i deras hus – hastighetssänkningen uteblir

DÖSJEBRO.

Sedan en bil kraschade in i familjen Dessalles hus har de kämpat för att få till en hastighetssänkning på vägen. Men nu står det klart att det inte blir någon sänkning.

Av
John Nordh

Det var i november förra året som Sophie Dessalles höll på att natta sin treåriga son när det plötsligt small till utanför huset. En bil hade kraschat rakt in i väggen, precis utanför vardagsrummet där Sophies man Mikael satt.

Familjen har bott i huset strax utanför Dösjebro, som ligger vid en oskyltad landsväg med en maxhastighet på 70 kilometer i timmen, i sex år.

– Vi har tvingats bygga upp en säker känsla eftersom man vill känna sig trygg där man bor. Vi älskar platsen och tycker allt annat är fint. Men den tryggheten vi har byggt upp finns inte längre, sade Sophie Dessalles till Lokaltidningen i november kort efter händelsen.

Efter olyckan gick familjen ihop med grannarna på vägen och formulerade en ansökan till länsstyrelsen om sänkt hastighetsbegränsning. Enligt Sophie Dessalles kan vägen uppfattas som rak och med en god sikt men så är inte fallet, menar hon.

– Vägen är nästan helt rak och man upplever att man ser allt. Men eftersom husen inte ligger helt i rad så ser man inte allt det man behöver se förrän man är framme vid husen och då kan det vara för sent.

Siktförhållandena och den, enligt grannarna, svårbedömda hastighetsanpassningen, är punkter som fanns med i ansökan som de lämnade in till länsstyrelsen. Myndigheten valde dock att avslå ansökan och motiverade beslutet med att det är upp till varje förare att se till den iakttar den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. "Att fordonsförare kör för fort eller ovarsamt är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem men det är inget skäl i sig för att sänka hastighetsbegränsningen", skriver länsstyrelsen. Myndigheten menar också att om man fattar beslut om hastighetsbegränsningar som för trafikanterna framstår som omotiverade med hänsyn till platsen, kan det leda till att trafikanter generellt sett får en bristande respekt för gällande hastigheter.

Även Trafikverket och polisen fick yttra sig och gick på länsstyrelsens linje.

"När vi tar ut barnen ur bilen ställer jag mig själv ute på vägen för att bilarna ska se mig i god tid. Vi utsätter oss själva för en risk och det känns fel, men i nuläget är det allt vi kan göra"

Grannarna valde då att överklaga beslutet till Transportstyrelsen som är högsta instansen i frågan. Nyligen valde myndigheten att avslå överklagan och därmed är frågan avgjord. Sophie Dessalles är besviken.

– Jag hade kunnat köpa ett nederlag men jag är besviken på svaret. Vi har varit ute och påvisat siktlinjer och hastigheter och har gjort noggranna uträkningar och det känns inte som att de har beaktat det utan låter allt ansvar ligga på den enskilda föraren. Utifrån hur det ser ut menar vi att det är svårt för en förare att göra en rätt bedömning av hastigheten.

Nu har det gått några månader sedan olyckan. Känner ni er fortfarande otrygga?

– Vi har varit tvungna att lägga osäkerheten åt sidan. När vi tar ut barnen ur bilen ställer jag mig själv ute på vägen för att bilarna ska se mig i god tid. Vi utsätter oss själva för en risk och det känns fel, men i nuläget är det allt vi kan göra.

Enligt Michael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge, kommer polisen att genomföra en hastighetskontroll på vägen i närheten av villorna.

– Finns det inga speciella föreskrifter för en väg så är det maxhastigheten vi tittar på. Kontrollen kommer att genomföras inom en inte allt för avlägsen framtid, säger han.

Publicerad 25 May 2018 04:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen