Krav på genomskinliga sopsäckar ska minska felsortering

Fel saker hamnar i brännbart-kärlen

HÄSSLEHOLM

. Återvinningscentralerna i Hässleholms kommun blir näst på tur att införa krav på genomskinliga säckar när man slänger sitt skräp. Från och med den 1 januari 2019 gäller den nya regeln.

För att minska mängden felsorterat skräp på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun kommer man efter den 1 januari 2019 införa krav på genomskinliga säckar när man slänger sitt skräp. Detta för att minska felsorteringen och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Enligt Emma Krantz, kommunikatör Hässleholm Miljö så levereras mycket av avfallet idag i svarta sopsäckar vilket ibland ställer till problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat men tyvärr händer det att elavfall, mediciner, färgburkar och annat hamnar fel vilket kan orsaka brand och farliga utsläpp i miljön.

– Våra kommuninvånare är generellt sett väldigt duktiga på att sortera avfallet rätt men mycket av det som slängs i brännbart hade kunnat sorteras ut och återvinnas istället. Tyvärr hamnar både papper, plast, tidningar, glas, rena massor, metall, trä, el och farligt avfall i det brännbara. Allt brännbart avfall går till vårt fjärrvärmeverk. Avfall som hamnar bland det brännbara men som inte borde vara där, såsom metall, elektronik och glas, ger en sämre bränslemix och en större mängd bottenaska. Det sliter även på pannan, berättar Emma Krantz.

Flera andra orter har redan infört dessa krav, bland annat Kristianstad kommun. Och nu följer även Hässleholm efter från årsskiftet.

– Vi arbetar hela tiden aktivt för att påverka, förbättra och utveckla sorteringen samt gå uppåt i avfallstrappan så att vi återbrukar och återvinner vårt avfall i första hand. Det känns därför naturligt att införa transparenta sopsäckar. Säckarna kommer att finnas att köpa på våra stationer från den 1 juni 2018 och vi har även varit i kontakt med flera butiker och affärer i kommunen för att de ska kunna köpa hem det och vi hoppas att ändringen ska tas emot väl. Om man har packat avfallet i svarta sopsäckar efter den 1 januari 2019 kan man fortfarande dock lämna avfallet hos oss – om man packar upp och sorterar det på plats.

Publicerad 24 May 2018 05:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen