Kommunalrådet Lats Thunberg (KD) vill öka satsningarna på tryggheten.

Kommunalrådet Lats Thunberg (KD) vill öka satsningarna på tryggheten. Foto: Pressbild/Mostphotos.com

Vill tillåta visitering av icke brottsmisstänkta personer

KD lanserar flertalet trygghetssatsningar

HELSINGBORG.

Kristdemokraterna lanserar flertalet satsningar för att öka tryggheten i Helsingborg. En av dem är att under särskilda omständigheter kunna införa visitationszoner där polisen ska få lov att visitera personer trots att de inte är misstänkta för något brott.

– Visitationszoner ska under vissa speciella förutsättningar kunna införas där det är nödvändigt. Att ge polisen rätt att visitera personer och göra stickprovskontroller, utan misstanke om brott, bidrar till att återskapa säkerhet för medborgarna och pressa tillbaka brottsligheten, säger Per-Ola Gunnarsson (KD), kandidat till fullmäktige och ledare för politikutvecklingsgruppen trygghet, i ett pressutskick.

Utspelet görs bland annat med bakgrund av de alarmerande siffror vad gäller den upplevda tryggheten i delar av Helsingborg, som presenterades ifjol.

"Kriminella gäng, organiserad brottslighet och parallellsamhällen håller på att etableras som något normalt i Helsingborg, vilket vi kristdemokrater aldrig kan acceptera. Vidare noterar vi att Polisens resurser är långt ifrån tillräckliga, antalet poliser i yttre tjänst har minskat senaste året och hoten mot blåljuspersonalen ökat", skriver Kristdemokraterna bland annat i pressmeddelandet.

Att införa visitationszoner under särskilda omständigheter är en av flertalet satsningar partiet vill göra på det här området.

Andra är bland annat 10 000 fler poliser i landet, fler synliga poliser i Helsingborg, att återinrätta den svenska beredskapspolisen (vidareutbildade värnpliktiga) som när det behövs skulle förstärka den vanliga polisen i vissa ärenden, satsning på fler vakter, att stadens familjecentraler byggs ut och vidareutvecklas, fler vuxna i skolan och att införa strängare straff för vålds- och sexualbrott samt gängkriminalitet. Dessa är några av de över 20 åtgärder som partiet vill satsa på.

Lars Thunberg (KD), som är kommunalråd i Helsingborg, säger så här om en av satsningarna hans parti vill göra.

– Vi vill att fler poliser, även kommunala poliser, ska synas på gator och torg i Helsingborg. Om Kristdemokraternas förslag på 10 000 fler poliser i Sverige blir verklighet kommer vi i Helsingborg få se en kraftig förstärkning av polisens närvaro i staden, säger han.

Publicerad 15 May 2018 05:30