Trots larm – vatten fortsätter läcka in i omklädningsrum

”Känns inte som de bryr sig om oss överhuvudtaget”

LUND. I den annars så sterila sjukhusmiljön finns det ett rum som varken är rent eller torrt. I källaren där sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal byter om läcker det än en gång in vatten.

– Det luktar kloak när man kommer ner. Det är inte trevligt alls, säger Ulla Ralfsson, som arbetar som röntgensjuksköterska på Lunds lasarett.

Redan i höstas rapporterade Lokaltidningen om de bristfälliga lokalerna på SUS i Lund. Efter att problem med vattenläckor återkommit med jämna mellanrum under flera års tid fick personalen då nog och slog larm till högsta ledningen.

– Vi har gjort åtgärder och trott att de räckt, men vi ser nu att de inte haft önskad effekt. Vi kommer därför ta ett bredare grepp och öppna upp för att göra det möjligt att filma vattenledningarna och på så sätt komma till rätta med problemet och se varifrån det läcker, sa Peter Hartvig, stabschef på Regionfastigheter till Lokaltidningen då.

Felet identifierades strax därefter som en dagvattenledning som började läcka vid för mycket nederbörd.

Efter Lokaltidningens reportage upphörde läckorna och personalen antog att nödvändiga åtgärder vidtagits.

Men när Ulla Ralfsson kom till jobbet i förra veckan möttes hon åter av blöta golv och översvämmade skåp.

– Den här gången kan de inte skylla på regn. Det har ju inte kommit många droppar på sistone och tjälen gick ur marken för flera veckor sedan.

Under veckan som gått har flera anställda varit tvungna att tömma sina skåp då de inte lägre är brukbara på grund av vätan.

Läckagen i omklädningsrummet har pågått från och till under flera år, men denna gång verkar läckan vara än mer omfattande än tidigare.

– Tidigare har det varit damernas omklädningsrum som varit drabbat, men nu berättar kollegor att även herrarnas är plaskblött. Man undrar ju hur fastighetsägaren bara kan låta det här fortgå. När det läcker så här mycket, måste det vara otroligt mycket vatten som står uppe i mellangolvet, säger Ulla Ralfsson.

Tillsammans med sina kollegor kräver hon åtgärder.

– De måste stänga omklädningsrummen tills det här är åtgärdat. Vad gör de den dag taket ger vika och faller ner i någons huvud. Det känns verkligen som att vi är en undergrupp anställda som de inte alls bryr sig om. Vi ska bara finnas - inte kosta. Hade det varit läkarnas omklädningsrum är jag säker på att felet varit åtgärdat för längesedan, säger hon.

Anders Johansson, divisionschef på Regionfastigheter, är informerad om läget. Han meddelar att man håller på att eftersöka varifrån vattnet kommer.

– Läckaget vi hade i höstas är åtgärdat. Det var en längsgående spricka i en dagvattenledning. Det här är inte samma. Det vi ser nu är ett nytt läckage som vi måste lokalisera varifrån det kommer, säger han.

Vad gör ni under tiden?

– Vi städar kontinuerligt och försöker hålla undan vattnet så gott det går. Om det läcker in i skåp får man undvika att använda just de skåpen.

Det är inte aktuellt att stänga omklädningsrummen tills vidare?

– Nej det är det inte. Det är ett stort omklädningsrum som behövs. Och det läcker inte överallt.

Då läckorna återkommit med jämna mellanrum de senaste åren planerar Regionfastigheter nu att genomföra mer omfattande åtgärder i systemet.

– Vi hoppas kunna filma rören för att göra mer omfattande åtgärder. Vissa rör kan komma att bytas ut i förebyggande syfte, alternativt att man fodrar de rör som riskerar att spricka, säger Anders Johansson.

Vad tycker du själv om att problemet återkommer gång på gång?

– Det är väldigt tråkigt naturligtvis. Vi hoppas det kommer vara åtgärdat så snart som möjligt.

Publicerad 24 April 2018 06:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen