Kränktes upprepade gånger – förskola struntade i utredning

Skolinspektionen kräver åtgärder

HELSINGBORG.

En elev kränktes tre gånger på en förskola i Helsingborg. Nu kritiserar Skolinspektionen hanteringen.

Det var under höstterminen 2017 som ett barn på en av Helsingborgs förskolor ska ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever, utan att förskolan ska ha vidtagit några åtgärder.

Vårdnadshavaren till barnet gjorde en anmälan som mottogs av Skolinspektionen i slutet av 2017. Efter att ha utrett ärendet kom man fram till att kränkningar har skett, i alla fall vid ett av tillfällena som ska ha gällt ett bråk med en jämnårig elev.

Enligt förskolan inleddes bråket av eleven själv, men enligt Skolinspektionen kan man inte göra det så lätt för sig, rapporterar 24Helsingborg.

I utredningen konstaterar man att även om barnet i fråga är för litet för att själv kunna formulera sina känslor tyder barnets reaktion efter bråket på att hen har upplevt sig ha blivit illa behandlad.

När det gäller de två andra tillfällena anser Skolinspektionen att man inte riktigt kan bevisa vad som har hänt, om det rör sig om kränkning eller inte.

Skolinspektionen bedömer att förskolan inte har levt upp till skollagens krav på att utreda signaler om kränkande behandling. Senast den 10 juli ska förskolan ha vidtagit åtgärder så att skollagens krav uppfylls, skriver nyhetssajten.

Publicerad 23 April 2018 14:21

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen