Foto: Arkivbild

LSS-boende utreds om fasthållning använts som metod

Allvarligt missförhållande uppdagades på boendet

MALMÖ.

På ett LSS boende har medarbetare tagit tag i brukaren mot brukarens vilja, vilket strider mot lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nu har en anmälan lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av
Maja Bergqvist

Åsa Qvarsebo, avdelningschef på funktionsstödsförvaltningen, säger att det inte kan uteslutas att det är flera medarbetare som tagit tag i brukaren mot dess vilja. Hon säger att det inte heller går att utesluta att det använts som en metod på LSS-boendet att fysiskt begränsa brukare med utmanande beteende.

Det var vid ett chefsbyte på avdelningen som den nya chefen fick kännedom om missförhållandena. En anmälan upprättades till funktionsstödsförvaltningen och efter att ärendet utretts tog funktionsstödsnämnden beslutet att göra en anmälan till IVO, enligt lex Sarah.

Olika åtgärder har vidtagits på LSS-boendet för att förhindra att något liknande inträffar igen. Nu är det upp till IVO att avgöra om åtgärderna är tillräckliga och om de efterföljs.

Publicerad 17 April 2018 09:35

Startsidan just nu