Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Skåne.

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Skåne. Foto: Pressbild

Statens satsningar kritiseras av skånska liberaler

"Sättet regeringen öronmärker pengarna på är helt fel"

SKÅNE. Vården och landstingen måste snabbt kunna ställa om vid en större kris som exempelvis ett terrordåd. Det anser regeringen som nu satsar 4 miljoner kronor att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i landet. Men förslaget faller inte i god jord bland skånska regionpolitiker.

– Att regeringen nu lyssnat på vad som varit Liberalernas fråga från allra första början är positivt. Att förbereda vården inför ett eventuellt terrordåd är givetvis bra, men sättet regeringen öronmärker pengarna på är helt fel, menar Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna Skåne.

Regeringen gav i torsdags Socialstyrelsen i uppdrag att göra en aanalys av behovet av övnings- och utbildningsinsatser, vilka underlag landstingen behöver och stärka beredskap för terrordåd och insatser i fredstid för att vården snabbt ska kunna ställa om för att ta ha om ett stort antal skadade.

Problemet är att regeringen i sitt förslag utarbetar ett gemensamt styrdokument för alla landsting, trots att behoven är olika i varje region menar Gilbert Tribo.

– Det vore bättre om staten inte detaljstyr vad pengarna ska användas till utan bättre att fördela medel efter behov och låta landstingen själva ta beslut om vad man kan göra, säger Gilbert Tribo.

Förutom regeringens förslag om att stärka vården inför terrorism har beslut om öronmärkta medel till satsningar eller projekt i vården tagits. Nyligen fattade Region Skåne även beslut om hembesök till socialt utsatta familjer

– När det gäller hembesök tvingas vi utgå från en modell från Stockholm. Vi hade snarare velat involvera våra skånska läkare och vården att anpassa ett bättre arbetssätt. Först ger staten oss pengar för att i samma veva detaljstyra och kräva hur vi redovisar pengarna. Det är jävligt illa att de gör så, säger Tribo.

Liberalernas gruppledare i Skåne ser hellre att staten litat på regionerna och de som faktiskt arbetar dagligen med frågorna.

– Tänk om det exempelvis varit så att den rödgröna regeringen gett oss en påse pengar, säg 1,5 miljarder kronor. Då hade vi tillsammans med vårdpersonalen kunnat komma fram mer exakt till vad som behövs göras. Ett exempel är att stärka vårdcentralerna. Det saknas idag 350 läkare, om vi fått satsa statens utdelade och öronmärkta pengar på det kunde alla fått en fast läkarkontakt och rätt vård än att belasta akutmottagningarna, som idag går på knäna.

– Varför ska ett gäng byråkrater i Stockholm bestämma hur allt ska skötas i hela landet? Vi i regionerna är nog bättre kapabla att veta vilka insatser som behöver göras för de pengar som fördelas, avslutar Gilbert Tribo.

Socialsstyrelsen har nu i uppdrag att slutredovisa sina slutsatser om katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården den 1 juni 2020.

Publicerad 15 April 2018 07:00

Startsidan just nu