Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Barnmorskor vill bryta sig ur Vårdförbundet

"Vill fokusera på oss och driva våra frågor"

SVERIGE.

I 40 år har de varit anslutna till Vårdförbundet. Nu vill barnmorskorna bilda ett eget förbund.

– Vi måste våga prova och ta steget. Det har pratats om solidaritet länge inom Vårdförbundet. Nu vill vi fokusera på oss och driva våra frågor än att drunkna bland 100 000 sjuksköterskors krav, säger Eva Nordlund, vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet som bildades 1886.

Under två års tid har förbundet utrett frågan om att bilda ett eget fackförbund. Nyligen besökte Eva Nordlund barnmorskor i Skåne.

– De flesta är positiva och tycker det är spännande. Men en del har ställt sig frågande om vi kommer kunna driva våra frågor och på vilket sätt det ska organiseras. Vi insåg att det skulle bli för dyrt och komplicerat att bilda ett helt eget fackförbund, säger Eva Nordlund.

Ett alternativ är nu att samarbeta med Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och dess fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning (SRAT).

– Där finns naturliga allianser att bilda med bland annat vårdpersonal som gynekologer, förlossningsläkare, sjukgymnaster och andra som befinner sig inom vårt område som jag tror vi har stor nytta att samarbeta med, säger Eva Nordlund.

I dag är cirka 114 000 personer medlemmar i Vårdförbundet och runt 6 000 av dessa är barnmorskor. SRAT har cirka 16 000 anslutna medlemmar, vilket skulle innebära att barnmorskorna kan bli en av de största yrkesgrupperna.

– Vi har varit anslutna till Vårdförbundet i 40 år. Nu blir det ett annorlunda sätt att tänka, där vi skulle jobba tillsammans inom ett förbund med olika yrkesgrupper snarare än att konkurrera mot varandra om till exempel löneutrymme och andra förbättringar. Som barnmorskor kan vi fokusera på och driva frågor om det vi är bäst på och förhandla för vår yrkeskategoris bästa.

Eva Nordlund menar att flera saker kan underlättas om ett eget fackförbund för barnmorskor bildas. Dels specifika arbetsschema som underlättar barnmorskans arbete och dels lönefrågan.

I dag förhandlar arbetsgivaren era frågor med Vårdförbundet. Hur tror du de ser på att förhandla med en ny motpart?

– Jag tror att det är bra för alla. Vi kan utveckla vården med vår spetskompetens.

När kan ett fackförbund bildas?

– Känner vi oss redo kan ett beslut tas på en förbundsstämma senare i höst.

Publicerad 14 April 2018 06:30