"Nuvarande regeringen driver helt fel politik där vi som är synskadade inte är vatten värda", säger Maria Thorstensson, ordförande för Synskadades riksförbund Skåne, med anledning av regeringens förslag att slopa handikappersättningen. Foto: Pressbild/Bildbyrån

Synskadade rasar mot regeringens förslag

"Tänker inte på alla människor som drabbas"

SKÅNE.

Regeringen vill avskaffa handikappersättningen. Det innebär till exempel att synskadade inte kan få ersättning för ledsagning när de handlar mat. Förslaget får nu stor kritik från Synskadades Riksförbund Skåne.

– De tänker inte på alla människor som drabbas. Nuvarande regeringen driver helt fel politik där vi som är synskadade inte är vatten värda. Politikerna måste inse att de gör ett stort misstag med förslaget, säger Maria Thorstensson, ordförande för Synskadades riksförbund Skåne.

Dagens regelverk innebär att funktionsnedsatta får en handikappersättning baserad på en schablon för ersättning för behov av hjälp och merkostnader i övrigt.

Idag får en blind cirka 2 500 kronor per månad (69 procent av ett prisbasbelopp), en gravt hörselskadad cirka 1 340 kronor. Andra grupper med funktionsnedsättning får en individuell bedömning. Ett system som regeringen inte tycker fungerar i och med att bedömningar kan vara komplexa och svåra att fatta beslut om.

Därför vill de införa ett mer jämlikt system. Nu ska de egna utgifterna uppskattas för att sedan godkännas av Försäkringskassan som lämnar ersättning utefter fem olika nivåer. Det skulle innebära att synskadade tvingas fylla i ansökningsblanketter för att få rätt till ersättning.

– De vill göra ett förslag lika för alla och det kan jag förstå till viss del. Men blir det inte lite väl magstarkt om synskadade ska tvingas fylla i blanketter och spara kvitton på utlägg för att få en ersättning? Ska jag som synskadad räkna ut alla mina kostnader så måste någon hjälpa mig och även det kostar pengar, säger Maria Thorstensson.

I nuvarande form ersätts synskadade när de anlitar ledsagare. Ett oerhört viktigt stöd, inte minst när det gäller, för en seende enkel syssla, som att handla.

– Som gravt synskadade eller blinda är vi hänvisade att handla i den butik där vi kan få personlig service, oavsett priserna. Jag har inte en chans att exempelvis se extrapriser i butiken. Jag betalar 200 kronor i timmen för ledsagning när jag handlar. Det är ett stöd jag måste ha, men regeringens nya förslag tar bort möjligheten att få ersättning för detta och räknar ledsagning som en tjänst, säger Maria, som också kritiserar att anhöriga som ställer upp med exempelvis skjuts inte kan få betalt direkt utan måste faktureras för att ersättas.

I ett förslag som överlämnades till riksdagen i mars slår regeringen fast att dagens ersättning helt ska skrotas. Socialminister Annika Strandhäll (S) säger i ett pressmeddelande att regeringen ”strävar efter en mer modern försäkring som utgår från individens behov av stöd och ersättning”. En förklaring som Maria Thorstensson och Synskadades riksförbund Skåne inte köper.

– Det riskerar att bli att den som skriker högst får mest. Det drabbar de svagaste där bland annat vi synskadade är en liten grupp. Det är ju också helt fel att vi ska tvingas redovisa omkostnader för att kunna få leva ett anständigt liv, säger Maria och fortsätter.

– Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.

Publicerad 09 April 2018 07:30

Startsidan just nu