Ulla Bohlin och Johan Werner saknar en integrationsplan i kommunen som talar om hur man vill arbeta långsiktigt och strategiskt.

Ulla Bohlin och Johan Werner saknar en integrationsplan i kommunen som talar om hur man vill arbeta långsiktigt och strategiskt. Foto: Joel Winqvist

Volontärer slår larm om hemlösa ensamkommande

Riskerar hamna i brottslighet, varnar Kullagymnasiet och frivilliga

HÖGANÄS. 21 ensamkommande elever på Kullagymnasiet lever i oklara boendeförhållanden, och minst sju av dem är direkt hemlösa. Det visar en kartläggning som skolan har gjort. Nu vädjar volontärer i bygden till kommunen om att ordna tillfälliga boenden åt ungdomarna så att de kan gå klart sin utbildning.

Kartläggningen gjordes för ett par veckor sedan och bygger på den kontakt som personal på Kullagymnasiet har haft med de berörda ungdomarna som går på skolan.

Det gäller 21 ensamkommande ungdomar som är över 18 år och är inne i en asylprocess, vilket betyder att de i dag saknar uppehållstillstånd. Rent formellt innebär detta att det inte är kommunen som ansvarar för deras uppehälle.

Kartläggningen visar att 14 av de här 21 ungdomarna i dag bor hos någon form av ideella familjehem i Höganäs. Familjer som befinner sig i en situation som innebär att de i praktiken försörjer de inneboende unga personerna, som inte har någon inkomst.

– Och många av de här familjerna går på knäna, menar Johan Werner.

Han är en av de drivande i ett nätverk som sedan ungefär ett år tillbaka samlar volontärer som på olika sätt har hjälpt ensamkommande i bygden. Gruppen kallar sig för Välkommen till Kullabygden, vilket Lokaltidningen berättade om nyligen i en intervju med Kjell Cronert, Vikenbon som låg bakom satsningen Välkommen till Viken som i och med att det sista kvarvarande hvb-hemmet i kommunen nu läggs ner också avslutas.

...och många av de här familjerna går på knäna

Åtminstone sju av de 21 ungdomarna som är elever på Kulla är direkt hemlösa, visar kartläggningen.

– De bara vandrar omkring här i kommunen. De kanske kan smygbo hos någon för natten men vi tycker att hela deras situation är djupt ovärdig, säger Johan Werner.

– Det här är jätteallvarligt, uttrycker han.

Nu vill volontärerna att kommunen agerar i frågan, så att de berörda ungdomarna kan gå klart skolan under rimliga förhållanden. Nätverket har i omgångar uppvaktat Höganäs kommun i frågan. Senast den 12 mars, strax efter att Kullagymnasiets utredning genomfördes.

– Vi har begärt att kommunen fram till augusti ordnar boende åt de här 21 ungdomarna, så att de kan gå klart sina studier, menar Johan Werner.

Vi ringer upp Kenneth Svensson, programrektor på Kullagymnasiet. Han är en av de på skolan som dagligen kommer i kontakt med de berörda unga. Han pekar på att boendesituationen gör att ungdomarna inte kan koncentrera sig på skolan.

– Skolan blir inte det prioriterade målet. Har man ingenstans att bo så är det det som blir det stora problemet, förklarar han.

Skolan har uppvaktat socialförvaltningen med budskapet att studierna inte fungerar.

– De kan inte koncentrera sig, menar han.

Hur anser du, utifrån din roll som rektor, att kommunledningen bör agera?

– Nej, jag är kommunanställd så jag får passa på den frågan, svarar Kenneth Svensson som ser stora risker med att situationen kan leda de berörda ungdomarna in i kriminalitet.

– Så är det. Vi är rädda för att de kommer i kontakt med "fel" personer som ger dem rum och stuga men som sedan kräver saker tillbaka, säger han och förklarar att de ensamkommande riskerar att hamna i beroendeställning.

Johan Werner och Ulla Bohlin är två av de volontärer i nätverket Välkommen till Kullabygden som vill föra en bra dialog med kommunen för de ensamkommandes bästa.

Johan Werner och Ulla Bohlin är två av de volontärer i nätverket Välkommen till Kullabygden som vill föra en bra dialog med kommunen för de ensamkommandes bästa. Foto: Joel Winqvist

Ulla Bohlin är en annan av de som engagerar sig i Välkommen till Kullabygden. Hon anser det rimligt att kommunen ger någon form av ersättning till de familjer som frivilligt hjälper ungdomarna med mat och logi.

– Det kunde vara en uppmuntran till de familjer som faktiskt öppnar sina hem, menar hon.

Det är inte omöjligt att lösa boendefrågan praktiskt om man bara bestämmer sig

Hon har på flera sätt svårt att förstå kommunens sätt att hantera integrationsfrågan. Hon uppfattar det som att kommunen å ena sidan "ger" med ena handen, det vill säga anordnar skolgång och "tar" med den andra, alltså rycker undan tryggheten för ungdomarna genom att de inte anordnar en trygg och rimlig boendesituation.

– Det är omöjligt att förstå den logiken, menar hon och fortsätter:

– Det är inte omöjligt att lösa boendefrågan praktiskt om man bara bestämmer sig, menar Ulla Bohlin.

Volontärerna i gruppen ser det berörda fallet som det absolut mest kritiska att komma till rätta med i det korta loppet. Långsiktigt har gruppen en tydlig ambition att samarbeta med kommunen i en god anda för att hjälpa ungdomar i Kullabygden.

– Vi vill hjälpa kommunen och jobba långsiktigt. Vi vill inget annat än att det ska bli bra, säger Johan Werner.

Socialnämndens tillfällige ordförande Ingemar Narheim (M) deltog inte på volontärernas möte med kommunledningen, men har blivit informerad om situationen.

Han säger till Lokaltidningen att socialnämnden inte kan ge något löfte om att man ska lösa boendesituationen för de berörda ungdomarna. Å ena sidan handlar det om ungdomar som själva valt att bo här och inte ligger under kommunens ansvar...

– Å andra sidan vill vi inte att unga far illa, säger han.

– Vår uppgift primärt är att ordna stödboenden, för de unga de som vi ansvarar för, säger han.

Dock vill han se en samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningarna för att få koll på vilka individer som är hemlösa och få bättre grepp om situationen.

Han är positiv till engagemanget från volontärerna.

– Det är väldigt viktigt att hjälpas åt, säger han.

Publicerad 29 March 2018 07:30