Andelen behöriga lärare i gymnasiet har ökat jämfört med föregående läsår.

Andelen behöriga lärare i gymnasiet har ökat jämfört med föregående läsår. Foto: Mostphotos.com/arkiv

Andelen behöriga gymnasielärare blir allt fler

I grundskolan är läget oförändrat

SVERIGE.

Sedan 2011 krävs lärarlegitimation för att lärare och förskollärare självständigt ska få betygsätta eleverna. Nu har Skolverket presenterat ny statistik över lärarbehörigheten och siffrorna visar dels en förbättring för gymnasieskolan, dels ett oförändrat läge för grundskolan.

Av
Magnus Wahlström

Under läsåret 17/18 är i snitt 81 procent av alla gymnasielärare behöriga. Siffran indikerar en ökning med ungefär en procentenhet jämfört med läsåret innan. Högst andel behörighet, 87 procent, återfinns i ämnena kemi, svenska och historia. I botten ligger svenska som andraspråk, där mindre än hälften av lärarna är behöriga.

Lärarna i grundskolan ligger i sin tur kvar på ungefär samma nivå som föregående läsår där 71,4 procent av lärarna innehar behörighet. En tydlig tendens är att fler lärare i årskurs 7-9 är behöriga jämfört med de lägre årskurserna.

Flaggskeppet vad gäller lärarbehörighet är förskolan där andelen behöriga lärare är 84 procent.

Lokalt sett är skillnaden i lärarbehörighet fortfarande stor mellan olika kommuner, något Skolverket upplever som oroväckande.

– Att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller lärarbehörigheten är bekymmersamt. Alla elever har rätt till utbildade och behöriga lärare. Det är viktigt för att de ska få en likvärdig utbildning av god kvalité, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

En stor skillnad har även identifierats mellan kommunala skolor och friskolor. Lärarbehörigheten är, i samtliga skolformer, högre i de kommunala. Enligt Skolverket är skillnaden störst på förskolenivå, där andelen behöriga lärare är 14 procentenheter högre i de kommunala skolorna.

Statistiken redovisar även siffror över lärartäthet. Sett till hela riket är siffrorna relativt oförändrade sett till läsåret innan. I gymnasiet går det 11,7 elever per lärare, i grundskolan 12,1 och i förskolan 18,4.

Publicerad 23 March 2018 09:00