Rättsläkaren: Skadorna har tillfogats nära dödsögonblicket

Madsen påstående om skadorna förkastas

KÖPENHAMN. Idag förhördes rättsläkaren om mordet och styckningen av journalisten Kim Wall. En stor del av skadorna som tillfogats kroppen tros ha skett i nära anslutning till dödsögonblicket. Men det är svårt att med exakthet slå fast när.

Av
Felix Alnemark

Rättsläkaren Christina Jacobsen förhördes i Köpenhamns byrett och menar att den exakta dödsorsaken inte gått att fastställa. Men Peter Madsens påstående om att skadorna tillfogats upp till åtta timmar efter Kim Walls död punkterades. Det rapporterar Ekstrabladet.

Att kroppsdelarna legat länge i vattnet försvårar också möjlugheterna att slå fast när och hur skadorna tillfogats. Jacobsen berättade bland annat att att kroppen hade stickskador i underlivet. Torson hade många stickskador och skärsår som inte var speciellt djupa.

Många av stickskadorna var koncentrerade till buken där det också fanns längre skärsår. Enligt rättsläkaren är det möjligt att döden inte inträffat när stick- och skärskadorna uppkommit, även om det är svårt att säga.

Skadorna har tillfogats med ett vass föremål. På torson fanns totalt 37 skador. Skadorna i buken har enligt läkarna inte tillfogats i efterhand.

Rätten frågade också om blodsutgutelser kunde ha skett många timmar efter döden. Men enligt Jacobsen skulle den typen av blodsutgutelser som hittats på kroppen inte kunna uppkomma så lång tid efter döden. Men en del av skadorna på buken och bröstet kan ha uppkommit flera timmar efter döden.

Rättsläkaren fick också frågor om skador kring halsen som uppstått i levande tillstånd.

– Det var mycket karakteristiska och vi tror att det förekommit ett föremål som har tryckt på det området, säger Christina Jacobsen.

På frågan om skadorna kunde komma från ett bälte svarade hon "ja, det kan vara så".

Rättsläkarna tror att Walls huvud varit fasthållet. Kanske har hennes ansikte också varit täckt eftersom det finns missfärgningar och underhudsblödningar som tyder på det. Det är oklart när huvudet avlägsnats från kroppen. Det kan ha skett i samband med dödsögonblicket men också flera timmar efteråt.

Publicerad 22 March 2018 00:00

Startsidan just nu