Mördarsnigeln är ett aber för många. Snigeln hör till en av de invasiva arter som de senaste åren spridit sig över stora delar i Sverige.

Mördarsnigeln är ett aber för många. Snigeln hör till en av de invasiva arter som de senaste åren spridit sig över stora delar i Sverige. Foto: Mostphotos.com

Skåne extra utsatt för främmande djur och växter

Elva av 49 EU-listade arter bekämpas redan i landet

SKÅNE.

De invasiva arterna sprider sig som en löpeld och kan ge förödande konsekvenser för svenska växter, djur, ekosystem och människors hälsa. Skåne är extra utsatt menar Länsstyrelsen i Skåne.

Av
Andreas Holm

– Många av de invasiva arterna kommer till Sverige via transporter från utlandet och mer än 80 procent av transporterna går genom Skåne. Mördarsnigeln, jättelokan och sjögull är några exempel på invasiva arter som etablerat sig i vårt län först, säger länsöverdirektör Ola Melin, i ett pressmeddelande.

Därför uppmärksammas riksdagsledamöterna idag om allvaret i situationen. EU har listat 49 arter som bekämpas av alla medlemsstater. Elva av dessa finns redan i den svenska och skånska naturen, och fler riskerar att föras hit.

Länsstyrelsen nämner prydnadsväxten parkslide som fått en lavinartad spridning i exempelvis Storbritannien. Där kostar den årligen runt 2,5 miljarder kronor i form av bland annat bekämpning. Den är på väg att etablera sig i Skåne.

– Det är viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda de invasiva främmande arterna i Skåne för att förhindra att de sprider sig till resten av landet, säger Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skånes expert på invasiva arter.

Dagens seminarium i Stockholm belyser hur problem med invasiva främmande arter snabbt kan eskalera och påverka stora delar av vårt samhälle, hur detta kan få långtgående konsekvenser och ge stora kostnader under mycket lång tid.

FAKTA

EU-listade arter som finns i svensk natur

  Bisam, Ondatra zibethicus

  Gul skunkkalla, Lysichiton americanus

  Jättebalsamin, Impatiens glandulifera

  Jätteloka, Heracleum mantegazzianum

  Kabomba, Cabomba caroliniana

  Mårdhund, Nyctereutes procyonoides

  Sidenört, Asclepias syriaca

  Signalkräfta, Pacifastacus leniusculus

  Smal vattenpest, Elodea nuttallii

  Tromsöloka, Heracleum persicum

  Ullhandkrabba, Eriocheir sinensis

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad 21 March 2018 00:00