I dag erbjuds två hembesök för småbarnsfamiljer. Nu föreslår det rödgröna styret i Skåne att utöka möjligheterna till fler hembesök med bland annat tandhygienist och barnmorska.

I dag erbjuds två hembesök för småbarnsfamiljer. Nu föreslår det rödgröna styret i Skåne att utöka möjligheterna till fler hembesök med bland annat tandhygienist och barnmorska. Foto: Bildbyrån

Rödgrönt förslag:

Fler barn ska få vård med hembesök

Oppositionen kritisk – vill inte detaljstyra vården

SKÅNE. Det rödgröna styret vill öka tillgängligheten på barnhälsovården. Som förebild finns "Rinkebymodellen" som erbjuder hembesök till barn från 0 upp till 15 månader.

I dag erbjuds skånska barnfamiljer hembesök upp till barnen fyllt åtta månader. Det vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet ändra på. Dessutom ska även barnmorska, tandhygienst och föräldrarådgivare komplettera BVC-sköterskan.

– Vi vill göra barnhälsovården mer jämlik. Den uppsökande verksamheten är ett sätt att stärka barns hälsa i socialt utsatta områden och öka tilliten till sjukvården. Vi vill därför utöka den verksamheten för att ge en mer jämlik hälso- och sjukvård som är till för alla, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Totalt 17,4 miljoner kronor, som redan finns avsatta i budget, ska satsas för att utöka hembesöksprogrammet.

Förslaget får kritik från oppositionen. Liberalernas gruppledare Gilbert Tribo menar att i stället för att hitta en långsiktig lösning för hur vårdcentralerna ska finansieras ska nu de styrande "gå in och peta i enskilda delar av barnhälsovården och höja ersättningen för hembesök."

– Vi har länge sagt att vårdcentralerna behöver mer frihet från politisk detaljstyrning, att de snarare behöver bättre generella förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Självklart är hembesöken för att informera om barns hälsa viktigt, men politiken ska inte gå in och detaljstyra hur de ska utformas, säger Gilbert Tribo (L) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I stället föreslår han att vårdcentralernas generella ekonomi stärks upp och att sjukvårdsresurserna ska öka.

Beslut om förslaget "Skånemodellen" kommer att fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens kommande sammanträde den 11 april.

FAKTA

De rödgröna föreslår att införa "Skånemodellen" främst i socioekonomiskt utsatta områden för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt lägre vaccinationstäckning.

I det nationella barnahälsovårdsprogrammet ingår två hembesök av BVC-sköterska under vecka 1-2 och när barnet är åtta månader. I "Rinkebymodellen" erbjuds hemsök från barnet är i vecka 1-2 samt varannan månad tills barnet är åtta månader. När barnet fyller 15 månader ingår ett sjätte besök. Förutom BVC-sköterska erbjuds även föräldrarådgivning.

"Skånemodellen" följer i princip modellen i Stockholm men lägger bland annat in hembesök av barnmorska i första besöket samt tandhygienist när barnet är sex månader.

Publicerad 20 March 2018 06:00