Foto: Bildbyrån

Stressen får lärare att söka andra jobb

LUND. Ökad stress får lärare i Lunds kommun att söka nya tjänster. Det visar Lärarnas Riksförbunds i Lunds årliga arbetsmiljöenkät.

Det är sjunde året i rad som Lärarnas Riksförbund genomför sin enkät och i år svarade 453 medlemmar.

– Vi har i år fokuserat på konsekvenserna av den ökade stressen och arbetsbelastningen. De som söker andra tjänster är inte missnöjda med sin lön utan det handlar om att de är stressade, säger Robert Jivegård, som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.

Förra året inleddes ett arbetet med att minska stressen och arbetsbördan för lärarna, något Robert Jivegård räknar med visar sig i kommande undersökningar.

– Vi anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket och efter det har vi tagit fram prioriteringslistor för vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vilka som kan plockas bort när arbetsbördan blir för stor. Det arbetet ska också finnas med när nya lärartjänster planeras. Arbetet med de listorna kom till tack vare våra enkäter, säger Robert Jivegård.

Finns det enskilda faktorer som ökat arbetsbördan?

– Den ökande dokumentationsbördan är en faktor, en annan är inkluderingen av elever med särskilda behov i klasserna. Görs det borde mer resurser skjutas till, men nu gör det att lärarna upplever att det blir svårt att räcka till.

Vad vill ni från Lärarnas riksförbund se för konkreta åtgärder från kommunen?

– Vi förväntar oss att de handlingsplaner som tagits fram följs och används. Vi vill också se att kommunen har en bättre löneutveckling för de erfarna lärarna. Vi ser att unga lärare är mer nöjda med sin lön än erfarna och det beror på att skillnaderna är små, erfarenhet måste premieras, säger Robert Jivegård.

Enkäten har skickats till politiker och nämnder och har gett kommentarer.

– Det är inte rimligt att lärare ska vara föräldrar, socialarbetare, poliser och administratörer samtidigt som de ska undervisa. De måste få verktygen att skapa trygghet i klassrummet, erfarna lärare behöver få mer konkurrenskraftiga löner, elevhälsan måste fungera och lärarassistenter skulle kunna avlasta i det dagliga arbetet. Vi liberaler har hittills fått igenom både mer resurser till skolan men också satsningar på att till exempel förstärka lärarnas fortbildning samtidigt som den blir mer flexibel. Men vi behöver göra ännu mer, säger Philip Sandberg (L), som är oppositionens ansvariga kommunalråd i skolfrågor.

Elin Gustafsson (S), kommunalråd, menar att det är svårt att säga något generellt utifrån enkäten.

– Vi har ett fortsatt jobb att göra när det kommer till stressen samtidigt som fler säger att de hinner med arbetsbördan. Vi kommer att jobba vidare med personaltätheten men också med lönefrågorna. Inom lönefrågan får vi olika signaler i rapporten från olika grupper. Vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans med de fackliga organisationerna för att få en bättre arbetsmiljö och vi uppskattar det jobb som görs med enkäten.

Publicerad 19 March 2018 06:00

Startsidan just nu