Foto. Värderingsinstitutet/google

Ordförande bosatte sig i föreningslokal i tio år

Skyller på administrativ miss

STÅNGBY. När den ideella föreningen flyttade till lokaler i Stångby för drygt tio år sedan folkbokförde sig föreningens ordförande på adressen. Detta trots att varken hyreskontrakt eller bygglov tillät annat än föreningsverksamhet i lokalen.

Föreningen som bedriver verksamhet för romska kvinnor och flickor, flyttade till fastigheten i Vallkärratorn 2007. Ungefär samtidigt skrev sig föreningens ordförande på adressen, rapporterar Hem och Hyra.

Enligt dem förklarar ordföranden det hela med att det blivit fel i flytten, men när Lokaltidningen når honom per telefon vill han inte alls kommentera hur det kommer sig att han fortfarande, tio år senare, står skriven på adressen.

– Vi måste prata med politikerna. Vi kommer att veta mer i veckan. Just nu kan vi inte kommentera det, säger han.

På en rak fråga om han bott i huset de senaste tio åren svarar han att han ringer upp.

Enligt detaljplanen får fastigheten Vallkärratorn endast användas som föreningslokal, småindustri, samt kontor.

Att någon är skriven på adressen är därför märkligt, menar tillsynshandläggare Justina Bacinska på bygglovsavdelningen.

– Det är konstigt att man är folkbokförd där. Vi får åka ut och kolla hur det ser ut, säger hon till Hem och Hyra.

Det är bara några veckor sedan som Lokaltidningen senast skrev om föreningen med anledning av fastigheten i Stångby. Då med anledning av att tekniska nämnden beslutat att låta föreningen köpa fastigheten för 700 000 kronor, vilket är under marknadspris i området och 150 000 kronor mindre än fastigheten värderades till 2012, då föreningen senast ville köpa fastigheten.

Att fastigheten, som är på drygt 260 kvadratmeter med en tomtareal på nästan 3 000 kvadratmeter endast värderas till 700 000 kronor, beror förutom på att huset inte får användas som bostad på att fastigheten är i mycket dåligt skick.

Enligt det hyreskontrakt som finns mellan Lunds kommun och föreningen har ansvaret för såväl yttre som inre underhåll legat på föreningen under den aktuella hyresperioden.

Föreningen har under hyresperioden vid flera tillfällen sökt bidrag för just underhåll. De har även mottagit hyresbidrag från socialnämnden, vilket de senaste åren uppgått till 214 000 kronor per år. Hyran för fastigheten har under samma period legat på 108 000 kronor.

På grund av eftersatt underhåll av byggnaden blev föreningen uppsagd i februari i fjol och med besked om att lämna lokalerna tills årsskiftet.

Men då byggnaden nu är i så dåligt skick att den inte lägre går att hyra ut beslutade en majoritet i tekniska nämnden i slutet av februari istället att sälja fastigheten till föreningen i befintligt skick.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för, medan Moderaterna, Liberalerna och Centern reserverade sig.

Publicerad 19 March 2018 00:00

Startsidan just nu