Genrebild

Genrebild Foto: Mostphotos.com

Klagomålen till Patientnämnden har ökat markant

Förvaltningschefen vet inte vad ökningen beror på

SKÅNE.

Enligt Patientnämndens årsberättelse ökade andelen ärenden till patientnämnden med 25 procent jämfört med året innan.

Av
Maja Bergqvist

Sammanlagt registrerades drygt 6300 ärenden under 2017. Flest antal klagomål gällde området vård och behandling. Flera närstående till vårdtagare kände inte sig trygga och de upplevde att det inte fanns tillräcklig tillgång till medicinsk kompetens. Många av klagomålen rörde också bristen på sängplatser och att kvinnor tvingats byta sjukhus på grund av platsbrist, i samband med förlossning .

Anne-Marie Scholander är förvaltningschef på patientnämndens kansli och säger att i några ärenden har synpunkterna lett till ändrade rutiner. Däremot har hon ingen direkt förklaring till den stora ökningen av registrerade klagomål.

– Vi gick ut med en informationsfilm som visades bland annat på pågatågen. Kanske har allmänheten blivit mer uppmärksam, säger Anne-Marie Scholander.

Personer som inte känner sig nöjda med den vård de fått eller som känner sig missnöjda över hur de blivit bemötta, kan vända sig direkt till den vårdenhet som klagomålet gäller och göra en anmälan. De kan också vända sig till Patientnämnden.

– Känner man sig kränkt som patient, är man inte alltid stark nog att ta kontakt med vården själv. Då kan man vända sig till oss. Vi fungerar som en mellanhand, säger Anne-Marie Scholander.

Innan en ny lag trädde i kraft vid årsskiftet, kunde vårdtagare även vända sig direkt till ivo, inspektionen för vård och omsorg.

– Dit kan man fortfarande vända sig, men enbart om man inte är nöjd med det svar eller den kommentar man fått från patientnämnden. Det är då upp till ivo att avgöra om de vill undersöka ärendet närmre eller om de anser att ärendet är utagerat, säger Anne-Marie Scholander.

Syftet med den nya lagen är att ivo ska lägga sina resurser på inspektioner, på systemnivå. Enligt den nya lagen har ivo begränsade utredningsmöjligheter i enskilda fall.

Årsrapporten i sin helhet hittar du här.

Publicerad 19 March 2018 00:00

Startsidan just nu