Stölderna har minskat efter att polis, ordningsvakter och butiker inlett ett samverkansprojekt mot brott.

Stölderna har minskat efter att polis, ordningsvakter och butiker inlett ett samverkansprojekt mot brott. Foto: Mostphotos.com

Unikt samarbete har gett resultat – butiksstölder har nära halverats

Samverkansprojekt på Emporia har gett gott resultat

MALMÖ. Sedan i november har polis, butiker och ordningsvakter samverkat för att minska brott och skapa mer trygghet på Emporia. Ett projekt som fallit väl ut.

– Över all förväntan. Antalet anmälda stölder ur butik har minskat med 40 procent, jämfört med samma period de två senaste åren. Det är mycket mer än vi vågat hoppas på, säger kommunpolis Göran Holmgren, i ett pressmeddelande.

Sedan den 1 november förra året har projektet "Trygg i butik" genomförts på det stora köpcentrat i Hyllie. Metoden används redan idag på flera platser i Sverige och där har stölderna minskat avsevärt.

– Eftersom metoden visat sig ge positivt resultat på andra platser, ville jag pröva metoden i Malmö för att se om samma resultat kan uppnås här, säger Göran Holmgren.

Fram till mars har stölderna nästan halverats på Emporia. Resultatet överträffade förväntningarna menar Emporias centrumchef.

– När vi inledde detta försöket tillsammans med polisen och våra butiker hade vi höga förväntningar, men detta har överträffat allt. Det här är fantastiska resultat som visar på att bra samarbete, god planering och en vilja att förändras ger bra resultat, säger Johan Torge, centrumchef Emporia.

Nu inleder polisen ett arbete med att se över vilka fler platser i Malmö som kan inleda "Trygg i butik"-metoden.

FAKTA

Trygg i butik-metoden har som mål att:

    Butikspersonal och väktare tänker och arbetar brottsförebyggande.

    Förebygga stölder ur butik.

    Ökad trygghet för butikspersonalen.

    Ett minskat svinn för butikerna.

Ett förebyggande arbetssätt frigör resurser så att såväl säkerhetspersonal som polis kan vara mer närvarande och synlig för medborgarna.

Källa: Polisen

Publicerad 16 March 2018 00:00