Regionen och kommunen ska ta krafttag mot barnfetma

LAHOLM.

Nu går Region Halland och Laholms kommun ihop för att ta ett krafttag mot fetma hos barn.

– Det här är ett jätteviktigt samarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M).

En friskvårdsgrupp ska tillsättas med en koordinator för att kunna hjälpa barn och ungdomar i åldern 6-18 år som lider av fetma. Det är något som region Halland och den lokala Laholmsnämden har beslutat. I Laholm finns 85 barn och unga i åldersgruppen som har en fetmadiagnos och är inskrivna i Region Halland. Utav dessa gör Barnkliniken bedömningen att 30 stycken av dem är aktuella för att initialt ingå i en friskvårdsgrupp utifrån somatisk och socioekonomisk ställning.

För att kunna genomföra och även utvärdera arbetet med fetma – en metod som man hämtat från Kungsbacka kommun – bedömer man inom regionen att det behövs en hundraprocentig tjänst under två års tid.

– Regionen kommer att stå för tjänsten första året och det andra året är det kommunens ansvar. Det är viktigt att vi satsar på det här, problemet är ganska stort. Vi har tyvärr ganska många laholmsbarn som lider av den här problematiken, säger Elisabet Babic.

Förhoppningen är att projektet ska kunna starta den 1 april.

– Vi hade en ambition om att komma i gång redan i mars, men det blev förskjutet, säger kommunstyrelsens ordförande.

Det är viktigt att arbetet mot evetuellt överviktsproblematik startar redan i förskoleålder.

Enligt projektets beslutsunderlag är tidiga insatser bland barn och unga extra viktiga då 80 procent av individerna behåller överviktsproblematiken upp i vuxen ålder. Enligt underlaget pekar forskning även på att störst behandlingseffekt av övervikt och fetma nås om en insats sätts in redan i åldrarna 6-9 år.

Maria Larsson är verksamhetschef av Elevhälsans medicinska insats. Även om det i skrivande stund är oklart till vilken vidd Elevhälsan kommer att vara kopplad till projektet, är hon inne på ett liknande spår – att en övervikts-/fetmaproblematik med fördel stävjas i låg ålder.

– Det är viktigt att arbetet mot evetuell överviktsproblematik startar redan i förskoleålder och då i kontakt med BVC. Familjer kan få råd och stöd, men vårdnadshavare har ett stort ansvar för att barnen hamnar i sunda levnadsvanor, säger hon.

I Laholms kommun 2 750 barn inskrivna i grundskolan och i förskoleklass. I årskurs två, fyra, sju och första året på gymnasiet erbjuds eleverna mätning, vägning och samtal hos Elevhälsan.

– Vi följer riksgenomsnittet och det stämmer överens med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rapporter som tyvärr visar att ohälsan totalt sett ökar. Sedan är övervikt och fetma bara en del av ohälsan. Det finns det barn som har viss övervikt som ändå lever förhållandevis hälsosamt, är nöjda med tillvaron och som inte känner sig stressade, samtidigt som det också finns magra barn som är stressade och kan hamna i psykisk ohälsa. Det är alltid viktigt att se helheten utifrån varje människa. Men visst finns det barn med både hjärt- och kärlförändringar orsakade av osunda vanor och det är allvarligt. Men vi jobbar mycket med hälsofrämjande insatser och det är jätteviktigt, säger Maria Larsson.

Men hon välkomnar projektstarten av friskvårdsgrupper.

– Barnen som projektet innefattar befinner sig redan i en problematik och är inskrivna i Region Hallands specialistsjukvård, och det är så klart jätteviktigt att de får den hjälp de behöver. Men vi måste alla som möter barn och ungdomar fortsätta ett hälsofrämjande arbete på bred front, säger och och förklarar att man inom Elevhälsan har vi ett uppdrag att stödja arbetetet med att barnen ska trivas i skolan, må bra och därmed också når kunskapsmålen.

– I min drömvärld hade jag gärna sett att föreningslivet var öppet och kostnadsfritt för alla att delta. Rörelse och en social samvaro är a-o för unga, säger Maria Larsson.

Publicerad 12 March 2018 05:30

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen