Rekordfå trafikpoliser: "Finns på Facebook"

Motormännen kritiska till polisens inställning

SKÅNE. Antalet trafikpoliser sjunker och även antalet kontroller. –Polisen säger att de är synliga på Facebook när de gör kontroller, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Av
Felix Alnemark

Motormännens riksförbund är kritiska till att antalet nykterhetskontroller sjunker. De är inte nöjda med de svar de får från polisen i frågan.

– De säger att de kommunicerar på Facebook och sociala medier så att det upplevs som att polisen är ute mycket och gör kontroller. Vi tror att det är reell polisiär närvaro som spelar roll. Att man ser poliskontroller när man är ute och kör, säger Carl Zeidlitz.

– Polisen står inte särskilt ofta utanför skolor på 30-vägar. De prioriterar skolstart och Nationella trafiksäkerhetsveckan, säger Carl Zeidlitz.

Statistiken visar att antalet nykterhetskontroller i landet sjunkit kraftigt. Förra året gjordes 940 884 kontroller, 2011 var motsvarande siffra 2 739 500.

– Nykterhetskontrollerna är ett tecken på att det inte räcker till. Det är dags att uppgradera trafikpolisens status. Det är endast trafikpoliser som kontrollerar den tunga och kommersiella trafiken. Det är viktiga arbetsuppgifter som bland annat handlar om kör- och vilotider, kontroll av lastvikter och lastsäkring, säger Carl Zeidlitz.

Men fler poliser i trafiken behövs också för att öka säkerheten för alla som vistas i på vägarna enligt Motormännens riksförbund.

– Förnyat fokus behöver riktas på beteendet i trafiken, hos alla trafikanter. Här spelar reell polisiär närvaro stor roll, för information, kontroll och trygghet, inte minst för att följa upp förbudet mot handhållen mobil som började gälla 1 februari i år.

Peter Hellkqvist arbetar med att införa den nya processtrategin för trafikpolisen i Skåne.

– Generellt sett så har de blivit färre de senaste åren. Jag som är trafikpolis vill ju så klart att det görs fler. Men trafikpoliserna arbetar mycket med fordonskontroller av den tunga trafiken. Jag jobbar intensivt med att enskilda poliser ska göra fler kontroller men de har andra uppdrag, säger Peter Hellqvist.

Han säger att det är en resursfråga hur många kontroller enskilda poliser hinner göra. Det är ingen som arbetar specifikt med nykterhetskontroller utan de görs mellan andra uppdrag.

– Jag vill ju så klart att det ska sluta skjutas och att folk ska sluta köra onyktra. Resursfördelningen är ett samspel mellan olika intressen, säger Peter Hellkvist.

Vad säger du om Motormännens kritik att ni påstås hänvisa till att ni är synliga på Facebook?

– Vi använder oss av sociala medier i det brottsförebyggande arbetet. Polisen berättar när de varit ute på trafikkontroller, fångat en tjuv eller en solskenshistoria. Men det är ju komplement, förklarar Peter Hellkvist.

Antalet utförda nykterhetskontroller 2010–2017

2010: 2 698 010

2011: 2 739 500

2012: 2 440 265

2013: 2 243 368

2014: 2 005 909

2015: 1 410 162

2016: 1 056 280

2017: 940 884

Publicerad 11 March 2018 08:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen