Foto: Mostphotos

Skåningar sämst på jämställd föräldrapeng

I Landskrona tar papporna ut lägst antal dagar

SKÅNE. Skåningarna är sämst i landet på en jämn fördelning av föräldrapengen. Allra sämst i klassen är Landskrona.

Av
Felix Alnemark

Förra året tog skånska kvinnor ut 73 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjuk barn. Västerbotten nosar närmast på en jämställd siffra men där tar kvinnorna fortfarande ut 67.2 procent.

"Det går för långsamt"

– Det går för långsamt. Med den här takten kommer man ha uppnått ett 40-60 procents förhållande i uttag av föräldradagar om 20 år, säger Åsa Forsell, jämställdshetsutredare på TCO.

Lomma har bäst siffror medan Landskrona har sämst.

– Jag har inte tittat närmare på kommunerna men förklaringen tror jag till stor del handlar om utbildningsnivå, yrke och arbetsmarknaden. Högutbildade tar ofta ut föräldradagarna mer jämställt. Andra saker som spelar in är ålder och utländsk bakgrund, säger Åsa Forsell.

Siffran för landet som helhet är 71 procent. Det är 6,8 procentenheter närmare jämställt uttag än för tio år sedan, så utvecklingen går åt rätt håll enligt TCO.

Men TCO har tagit fram flera förslag för att snabba på utvecklingen. Förslagen tror de har chans att nå majoritet i riksdagen.

– Vi vill införa en jämställdhetspeng som är en skattefria klumpsumma på 15000-20000 kronor som föräldrar får automatiskt om man delat lika på de föräldrapenningsdagar de tagit ut fram till barnets tvåårsdag. Det är ett ekonomiskt incitament som uppmuntrar föräldrar att dela lika, säger Åsa Forsell.

De vill också att föräldrarna planerar sitt uttag i förväg för att göra det mer tydligt hur fördelningen påverkar möjligheten till att få bonusen som ett sätt att "knuffa" föräldrar i rätt riktning.

– Tidigare fick man jämställdhetsbonus per dag. Med vår konstruktion blir det tydligare, säger Åsa Forsell.

De vill också byta ut de 90 lägstanivådagarna mot lika många "föräldratisdagar" med ersättning på sjukpenningsnivå (se faktaruta).

Lomma

65.9

Lund

67.9

Örkelljunga

68.4

Staffanstorp

68.6

Höör

69.4

Kävlinge

70.0

Höganäs

70.0

Burlöv

70.2

Svedala

70.3

Simrishamn

71.1

Osby

71.1

Svalöv

71.3

Åstorp

71.6

Sjöbo

71.7

Båstad

71.9

Östra Göinge

72.1

Ystad

72.2

Bromölla

72.2

Eslöv

72.5

Skurup

72.7

Trelleborg

73.2

Vellinge

73.3

Ängelholm

73.5

Klippan

73.6

Hörby

73.7

Kristianstad

73.7

Hässleholm

73.7

Tomelilla

74.2

Helsingborg

74.4

Bjuv

74.9

Perstorp

75.0

Malmö

75.4

Landskrona

76.0

TCO:s förslag i korthet

    "Byt ut de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen mot 90 ”föräldratidsdagar” med ersättning på sjukpenningnivå. Föräldratidsdagarna får tas ut tio dagar om året under barnets uppväxt, fem per förälder om barnet har två vårdnadshavare. Föräldratidsdagarna får användas när barnet är mellan 3 och 12 år och övriga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag. Förslaget uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten innan barnet börjar förskolan och förenklar för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet under barnets uppväxt."

    "Inför en ”jämställdhetspeng” i föräldraförsäkringen. Vi föreslår att en skattefri klumpsumma på omkring 15-20 000 kronor betalas ut automatiskt till de föräldrar som har delat lika (40-60 procent var) på de föräldrapenningdagar som de har tagit ut fram till barnets tvåårsdag. En sådan jämställdhetspeng ger föräldrar positiva ekonomiska incitament att dela lika på heltidsföräldraledigheten när barnet är litet utan att minska valfriheten. Konstruktionen är tydlig och enkel att förstå och jämställdhetspengen får man först om man delar lika. Det var inte fallet med den jämställdhetsbonus som prövats tidigare."

Jämställdhetsindex 2017:

Publicerad 08 March 2018 00:00