Metod som fällde Al Capone används mot kriminella

Mer samverkande och fler aktiva insatser

HELSINGBORG. Det finns fler verktyg att sätta in mot den organiserade brottsligheten än vad som har använts tidigare, menar den samverkansgrupp som i dag jobbar allt mer aktivt mot de kriminella.

En mängd insatser görs i arbetet mot den organiserade brottsligheten i Helsingborg, och för att öka den upplevda tryggheten i staden.

En av dessa insatser är något som inte varit känt tidigare, men som Moderaterna i Helsingborg tillsammans med ett par statliga myndigheter informerade om på en pressträff i veckan. Med på träffen var även ordföranden i riksdagens justitieutskott, Tomas Tobé (M), tillika partiets rättspolitiske talesperson.

I flera år har staden samverkat med ett antal statliga myndigheter rörande främst informationsutbyte kring olika problemområden med ambitionen att jobba mot den organiserade brottsligheten. Men för dryga ett och ett halvt år sedan började man att omorganisera det här samverkansarbetet. Tillsammans med lokala polisledningen arbetade Helsingborgs stad fram en modell som man hoppades skulle ge bättre effekt. Man började samarbeta bredare än tidigare.

– Det innebar att vi skulle arbeta mer operativt och med mer gemensam kraft, berättar Fredrik Ever Banke, som är säkerhetschef på Helsingborgs stad.

Vi har olika myndigheter som har olika verktyg som går att använda för att bekämpa organiserad brottslighet

Stor vikt lades vid att på olika sätt försöka strypa syret för den organiserade brottsligheten. Och stort fokus på att få bukt med penningtvätt. I realiteten kan det handla om att ha koll på verksamheter som man misstänker har kopplingar till den organiserade brottsligheten och göra kontroller av dem. Och här finns verktyg att använda i form av exempelvis tillsynsenheter på kommunal nivå. Verktyg som kan användas betydligt mer än tidigare. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) gör en historisk jämförelse:

– Man kan ju travestera lite på historien och då kan man säga att Al Capone föll inte på något brottsbalksbrott så att säga, utan det var skattebrott han föll på till slut. Och det är lite samma metodik här, säger han och utvecklar:

– Vi har olika myndigheter som har olika verktyg som går att använda för att bekämpa organiserad brottslighet, säger han.

Fredrik Ever Banke berättar om att det bara några timmar innan pressträffen genomfördes en kontroll inom ramen för samverksansarbetet. Man gjorde tillslag mot en verksamhet som bedriver vattenpipskafé. Vid kontrollen uppdagades bland annat betydande sanitära brister, räddningstjänsten hade stora synpunkter på utrymmesvägar och förvaring av brandfarliga ämnen i lokalerna, miljöförvaltningens personal som var på plats slog ner på livsmedelshanteringen, insmugglad alkohol och tobak hittades med mera. Dessutom kontrollerade Skatteverket huruvida kassaregister förs och hur verksamhetens vinster redovisas. Sammantaget kommer hårda krav på förbättringsåtgärder att ställas.

– Det här är ett väldigt effektivt sätt att arbeta på. Och det har ännu större potential i framtiden, menar Peter Danielsson.

Det är inte alltid som polisen har de vassaste verktygen i sin låda för att komma åt den organiserade brottsligheten, inflikar Jonas Berg vid polisen i Helsingborg.

– Skulle vi angripit detta när det gäller alkoholen till exempel, skulle vi behövt lägga flera dagar, kanske veckor, av spaning. Och det är samma spanare som vi behöver använda för att hitta mördare här i stan, eller de som spränger polishus, menar han.

För att ytterligare effektivisera det här arbetet krävs dock ändringar i lagen, något som Peter Danielsson har uppvaktat Tomas Tobé om.

– Man upplever det från de olika myndigeterna att sekretessen mellan de statliga myndigheterna har lättat. Man kan nu prata med varandra utan att det finns några hinder. Men det finns fortfarande hinder kvar mellan de statliga myndigheterna och de kommunala, säger kommunalrådet.

Tomas Tobé är inne på samma spår.

– Ska det bli full kraft i det här samarbetet så måste man också lätta på sekretessen mellan den statliga nivån och den kommunala. Det är klart att det måste bli lättare för till exempel polisen att föra samtal med socialtjänsten, säger Tomas Tobé som kommer att arbeta med de här frågorna på nationell nivå.

Han kallar också det här nära samverkansarbetet för Helsingborgsmodellen, och menar att det här "är ett väldigt viktigt exempel" som han gärna ser på flera andra ställen i landet.

– Det som är speciellt med det här är att använda kommunens fulla arsenal. Det är det som är det intressanta. Och det finns mer muskler i en miljöförvaltning än vad man kan tro, säger han.

Publicerad 07 March 2018 06:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen